Eddo Verdoner nieuwe voorzitter CJO

Het Centraal Joods Overleg (CJO) heeft woensdag een nieuwe voorzitter gekozen. Eddo Verdoner, zal bestuurlijke leiding geven aan de koepelorganisatie die de belangen behartigt van Joods Nederland. Hij neemt het stokje over van Ron van der Wieken, die het voorzitterschap de afgelopen drie jaar heeft vervuld.

Het dagelijks bestuur onder leiding van Verdoner bestaat verder uit Ronny Naftaniel (vice voorzitter), Roel van Nieuwenhoven (penningmeester) en David Goudsmit (bestuurslid).

Verdoner is bedrijfskundige en werkzaam als ondernemer en adviseur. Hij heeft diverse functies binnen bestuurlijk Joods Nederland vervuld.

In het CJO zijn het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlandse Verbond Progressief Jodendom, de Portugees-Israëlitische Gemeente, Joods Maatschappelijk Werk, CIDI, de Federatie Nederlandse Zionisten, stichting Bij Leven en Welzijn, de Joodse jeugdverenigingen en de Joodse jongerenorganisaties vertegenwoordigd.

Please follow and like us:

Oproep aan Lodewijk Asscher (PvdA): veroordeel Jeremy Corbyn en zijn antisemitische sentimenten

De oorverdovende stilte van de zijde van de Partij van de Arbeid als het aankomt op het veroordelen van Labour-leider Jeremy Corbyn is uiterst zorgelijk. Vooraanstaande persoonlijkheden in het Verenigd Koninkrijk distantieerden zich de laatste weken van hem en spraken zich in ferme bewoordingen uit over de walm van antisemitisme die hem omgeeft.

Dat de PvdA, één van de oudste politieke partijen in Nederland en ooit een voortrekker in de strijd tegen racisme en antisemitisme, zwijgt nu blijkt dat de partijleider van haar Britse zusterpartij wordt beheerst door antisemitische sentimenten, is even onbegrijpelijk als schokkend.

De PvdA laadt de verdenking op zich dat zij Corbyn niet dúrft te veroordelen, of – veel erger – hem niet wíl veroordelen. In beide gevallen is dat laf, maar vooral ook getuigend van gebrek aan lef, een mooi Amsterdams-Joods woord dat komt van het Hebreeuwse ‘lev’ – hart. Waar is het hart van de PvdA gebleven? Waarom spreekt het niet wanneer het kwade spook van antisemitisme binnendringt in de Britse zusterpartij?

Het Centraal Joods Overleg roept Lodewijk Asscher op om vandaag nog publiekelijk afstand te nemen van Corbyn. Want, zoals de schriftgeleerde Hillel zei: “Als niet nu, wanneer dan wel?”

Voor antisemitisme mag simpelweg geen plaats meer zijn in Europa. Dat heeft de geschiedenis ons ook in Nederland wel geleerd. Een podium bieden aan en delen met leiders die de samenleving vergiftigen met antisemitisch gedachtegoed moet verleden tijd zijn, ook voor de PvdA.

 

(Foto: Werry Crone)

Please follow and like us:

Een ongemakkelijke waarheid? De banalisering van de holocaust en bagatellisering van antisemitisme door Joris Luyendijk.

In een artikel over klimaatproblematiek gepubliceerd op De Correspondent maakt Joris Luyendijk, Nederlandse journalist en antropoloog, enkele interessante maar ook schokkende opmerkingen over hedendaags antisemitisme en de Holocaust. Luyendijk stelt:’ Auschwitz maakte althans in het Westen eindelijk een einde aan het openlijk antisemitisme.’ Omdat hij zich afvraagt of dit zonder de Holocaust ook zou zijn gebeurd, ziet hij de Holocaust blijkbaar als een noodzakelijke en deels positieve gebeurtenis. Het CJO betreurt dat Luyendijk hiermee zowel de Holocaust banaliseert, als het hedendaagse antisemitisme bagatelliseert.

De journalist stelt dat het slecht gesteld is met het klimaat en constateert dat als gevolg van keuzevrijheid geen werk wordt gemaakt van het oplossen van het klimaatprobleem. Luyendijk hoopt dan ook op een ecologische holocaust: ‘Het ‘beste’ scenario in de huidige omstandigheden lijkt me dus dat zich op ecologisch vlak een ramp voordoet die groot genoeg is om de mensheid wakker te schudden, maar niet groot genoeg om ons uit te roeien.’ Voor zowel individuen als voor samenlevingen zou volgens de journalist gelden dat ze vaak pas grote veranderingen ondergaan na een extreem schokkende gebeurtenis. ‘Auschwitz maakte althans in het Westen eindelijk een einde aan het openlijk antisemitisme. Zou dit zonder de Holocaust ook zijn gebeurd?’.

Lees Verder →

Please follow and like us:

Optredens nazi-band in 013 Tilburg en P60 Amstelveen afgezegd na lobby CJO

Op donderdag 24 mei bracht een twitteraar aan het licht dat een Poolse band die nazistisch gedachtegoed aanhangt dit weekend zou optreden in poppodium P60 in Amstelveen. Al snel werd duidelijk dat de band niet alleen in Amstelveen zou optreden, maar ook een show in 013 gepland had staan.  Na onderzoek van het CJO bleek inderdaad dat de band, Infernal War, zich op verschillende manieren verhield tot het nazisme. Zo was het eerste officiële promo t-shirt van Infernal War bedrukt met de tekst: “Pure Elite Aryan Terror”. Ook kent de band nummers met titels als Jewhammer en Czarne Legiony SS. Hier hield het echter niet op. De groep muzikanten was in het verleden bekend onder de naam Infernal SS, en gaf hun muziek uit via neonazistische muzieklabels. De muzikanten hebben speciale persoonlijke bandnamen, waaronder Zyklon (gitarist) en Herr Warcrimer (zanger). Optredens op extreem rechtse festivals en samenwerkingen met bekende neo-nazistische bands is Infernal War tevens niet onbekend.
Afgelopen week zijn enkele optredens in de UK afgezegd, juist wegens deze link met nazisme. De band heeft hierop zelf aangegeven dat ze geen nazi, neo-nazi of fascistische band is. Een weinig geloofwaardig statement. Zeker wanneer een zanger van de band in een interview de holocaust ontkent. ‘Holocaust: myth, nothing more. I don`t claim that no jew died in concentration camp, but the number of 6 millions is ridiculous. But some day it will be true…”
 Naar aanleiding van deze informatie riep het CJO poppodia 013 en P60 op de optredens af te zeggen. Bands die dit soort gedachtegoed uitdragen mogen geen podium krijgen in Nederland. Nadat het CJO dit bij zowel 013 als P60 heeft aangekaart, besloten beide poppodia het optreden van de nazi-band af te zeggen. Het CJO is zeer verheugd met deze beslissing!

Please follow and like us:

Voorzitter Ron van der Wieken: De besnijdenis valt onder de godsdienstvrijheid, een van de pijlers van onze democratie.

Sedert 3500 jaar besnijden de Joden hun zonen. Bijna net zo lang bestaat het verzet daartegen. Hellenisten, katholieken, protestanten, allerlei wereldse heersers keerden zich tegen de besnijdenis maar het Joodse volk is daar, soms onder zeer moeilijke omstandigheden, mee doorgegaan. Waarom? Voor de één omdat de Tora dat gebiedt (Bereisjit 17), voor de ander omdat dat nu eenmaal hoort bij het Jood-zijn. Voor de zeer grote meerderheid van de  Joden geldt dat een keten die al zo veel generaties lang is niet zomaar verbroken mag worden. Toch staat het elke Joodse ouder volstrekt vrij om de afweging tégen besnijden te maken: Het is tenslotte een ingreep waarbij bloed vloeit en het kind pijn wordt gedaan. En het kind kan niet om toestemming gevraagd worden. Lees Verder →

Please follow and like us:

De Joodse Besnijdenis: waar mensenrechten botsen.

De Joodse besnijdenis: waar mensenrechten botsen. Religieuze en medische aspecten, geschiedenis en relativiteit.

Ron van der Wieken, arts

 

Inleiding

Het Joodse volk beoefent sedert ca 3500 jaar de religieuze besnijdenis van jongens; de Tora, het heiligste boek der Joden, schrijft de handeling voor op de leeftijd van acht dagen[1]. De besnijdenis vindt plaats in navolging van aartsvader Abraham die in opdracht van God zich zelf besneed, weliswaar niet als boreling van acht dagen maar op de rijpe leeftijd van 99 jaar. De spirituele betekenis ervan is het opnemen van het kind in het Verbond dat God met Abraham en het Joodse volk heeft gesloten. Dat eeuwige verbond -in het Hebreeuws b’rith- , een woord dat ook de term voor de religieuze besnijdenis is geworden – houdt in dat God het Joodse volk zeer vruchtbaar zal maken en het volk het gehele land Kena’an tot een eeuwig onvervreemdbaar bezit zal geven waarbij de Joden als tegenprestatie voor altijd, tot in de verste geslachten, de besnijdenis zullen uitvoeren.[2]

Lees Verder →

Please follow and like us:

Gezamenlijk project CJO, Kerk & Israël en Kerk in Actie: Nes Ammim

Het Centraal Joods Overleg steunt samen met Kerk in Israël en Kerk in Actie een project in Israel. Nes Ammim is een dorp in het noorden van Israël waar Joden en Palestijnen (moslims, druzen en christenen) samenleven. Hoewel ze in hetzelfde land wonen, leven joden en Palestijnen vaak in grote mate gescheiden van elkaar. Nes Ammim wil een plek bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen leven. Het project heeft dan ook als doel  de dialoog tussen Joden, christenen en moslims te versterken en verder te ontwikkelen.

In Israël zijn verscheidene organisaties die joden en Palestijnen met elkaar in contact willen brengen. Deze organisaties kunnen een beroep doen op het Nes Ammim Centre of Learning and Dialogue for Peace. Ook biedt Nes Ammim een eigen dialoogprogramma aan. Dialoog vindt hierbij plaats tussen de bewoners van het dorp, de internationale vrijwilligers (van verschillende kerkelijke achtergronden) en de gasten van het hotel van Nes Ammim, maar ook met de buren van omliggende dorpen in Galilea.

Binnen dit dialoogprogramma worden vele activiteiten aangeboden. Zo komen regelmatig groepen studenten en schoolkinderen langs. Joodse en Palestijnse kinderen en tieners leren in diverse programma’s over elkaars achtergronden en gebruiken. Andere programma’s onderwijzen over de multiculturele samenleving of trainen op het gebied van conflicthantering. Daarnaast is er een dialoogprogramma opgezet voor de eigen dorpsbewoners. Op deze manier hoop Nes Ammim de diepe scheiding en wederzijdse stigmatisering tussen beide groepen als gevolg van het Israëlisch-Palestijns conflict te verminderen en bestaande vooroordelen te doorbreken. In totaal worden jaarljks ongeveer achthonderd mensen bereikt met deze activiteiten.

Nes Ammim is voor de komende twee jaar het gezamenlijke project van Kerk in Actie, Kerk & Israël en het CJO. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wilma Wolswinkel van Kerk in Actie of kijk of de website: http://nesammim.org/

Please follow and like us:

CJO en CIJO doen aangifte tegen antisemitisme op anti-Israël platform

In november luidde het Verbond voor Progressief Jodendom de noodklok over toenemend antisemitisme. ‘The Rights Forum’ (TRF)–de club opgericht door oud-premier van Agt die pleit voor boycot, desinvesteringen en sancties (BDS) als drukmiddel tegen Israël –  reageerde met een artikel waarin de problematiek ontkend werd. Organisaties als het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg (CJO) werd bovendien verweten te pas en te onpas met ongefundeerde verwijten van antisemitisme te komen.  Toen het CJO hierop een artikel schreef waarin zeer concrete voorbeelden van antisemitisme werden benoemd,  weigerde TRF dit artikel op haar website te plaatsen. Tevens werden in een nieuw artikel deze bevindingen gebagatelliseerd.

Lees Verder →

Please follow and like us:

Reactie CJO op advies van de centrale raad voor Joden in Duitslang om geen keppels te dragen

Onlangs adviseerde Josef Schuster, voorzitter van de ‘centrale raad voor Joden in Duitsland’, Joden om in ‘grootstedelijke milieus’ geen keppel te dragen omdat dit te gevaarlijk is geworden. Na een scala van incidenten was de spreekwoordelijke druppel het voorval vorige week waarbij twee mannen met keppel in Duitsland door een Syrische immigrant werden aangevallen die daarbij antisemitische  opmerkingen maakte. De videobeelden van dit voorval gingen viraal en zorgden terecht voor grote verontwaardiging.

Diverse politici, belangengroepen en individuen reageerden met afschuw op het toenemend antisemitisme in het algemeen en dit incident in het bijzonder.  Zo zullen aanstaande woensdag diverse Duitsers in het openbaar een keppel dragen om een signaal af te geven tegen het toenemend antisemitisme.

Hoe hartverwarmend dit signaal ook moge zijn, zonder concrete, duidelijke stappen om antisemitisme uit de samenleving te verdrijven, zal het niet lang duren voordat belangrijke aantallen Duitse Joden tot de conclusie komen dat er voor hen blijkbaar geen plaats meer is in Duitsland. Zoals in Frankrijk al jaren het geval is.

Lees Verder →

Please follow and like us:

Brief Centraal Joods Overleg aan de ombudsman

 

Op 20 april publiceerde de Volkskrant bovenstaande spotprent van Jos Collignon. Als reactie heeft het Centraal Joods Overleg onderstaande brief naar de ombudsman gestuurd met het verzoek actie te ondernemen.

Geachte meneer Geelen,
In de Volkskrant van 20 april wordt een spotprent getoond van de heer Jos Collignon waarop een Israëlische soldaat (met davidster op zijn rug) het zeventigjarig bestaan van Israël ‘viert’ door een weerloze Palestijn die voor een muur staat, aan flarden te schieten met de tekst ‘happy birthday to me’. Op de achtergrond zijn lichamen te zien van wat vermoedelijk ‘afgeslachte’ Palestijnse deelnemers aan de ‘march of return’ moeten voorstellen. Op deze wijze wordt Israël afgeschilderd als een moorddadig regime dat erop uit is weerloze Palestijnen uit te moorden. Dat het hier gaat om uiterst gewelddadige ‘protesten’ die georganiseerd zijn door een terroristische organisatie die bovendien haar eigen burgers misbruikt voor haar politieke agenda, blijft geheel buiten schot.

Het Centraal Joods Overleg deelt dan ook de mening van het Simon Wiesenthal Centrum dat deze cartoon niet alleen een zeer foutieve en dubieuze afspiegeling van de feiten is, maar ook antisemitische trekken vertoont. Niet alleen zullen dergelijke spotprenten een steuntje in de rug zijn voor Hamas om haar terroristische en criminele activiteiten voort te zetten maar door een verband te leggen tussen de davidster en het vermoorden van onschuldige en weerloze Palestijnen worden tevens antisemitische sentimenten aangewakkerd.

Temeer dit niet voor het eerst is dat de heer Collignon zich schuldig maakt aan dubieuze en antisemitische uitingen, verzoeken wij u dan ook gepaste maatregelen te nemen en ons van de vorderingen op de hoogte te houden.
Met vriendelijke groet,

Ron van der Wieken (voorzitter Centraal Joods Overleg)

Please follow and like us: