Staatssecretaris Snel komt met oplossing voor fiscale vervolging voor oorlogsslachtoffers

Staatssecretaris Snel heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij op zoek is naar een oplossing voor de getto-uitkering die meetelt bij de inkomstenbelasting. Sinds 2014 keert Duitsland een uitkering uit aan zo’n honderdvijftig Nederlanders die in Duitsland te werk zijn gesteld in een joods getto. Deze uitkering wordt in Nederland niet direct belast, maar telt wel mee voor de inkomstenbelasting. Hierdoor kunnen ontvangers van deze getto-uitkering in een hogere belastingschijf uitkomen en daarom lagere toeslagen ontvangen.

Kamerlid van Rooijen (50PLUS) stelde hier in de Tweede Kamer vragen over, tevens werd een petitie opgezet tegen de fiscale vervolging van deze oorlogsslachtoffers. Uiteindelijk heeft de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, op 4 april op de Kamervragen gereageerd en gesteld dat hij op zoek zal gaan naar een oplossing. “Ik begrijp de bijzondere positie van de gerechtigden van de gettouitkeringen in onze samenleving en voel mee met de wens van deze gerechtigden om de getto-uitkeringen vanwege hun bijzondere karakter buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van het inkomen. Deze kwestie verdient een oplossing en heeft mijn volle aandacht. Dit voorjaar zal ik uw Kamer daar nader over informeren.”
Het CJO is verheugd dat staatssecretaris Snel zich committeert aan een oplossing en hoopt dat hij hier zo spoedig mogelijk op terug zal komen. De Kamervragen van de heer Van Rooijen en de petitie lijken zijn vruchten af te werpen. De petitie kan nog tot 22 mei 2018 ondertekend worden.

Klik hier om de petitie te ondertekenen.

Vragen aan Europese Commissie aangaande weigering Israëlische vliegtuigpassagier

Eerder vorig jaar weigerde Kuwait Airlines een Israëlische passagier. De Israëli wilde middels een vlucht van Kuwait Airlines reizen van Frankfurt tot Bangkok, met een tussenstop in de stad Kuwait. Toen de vliegtuigmaatschappij erachter kwam dat de man met een Israëlisch paspoort reisde, werd zijn vlucht geannuleerd.

De Israëlische passagier spande hierop in Duitsland een rechtszaak aan. De Duitse rechter oordeelde dat de vluchtmaatschappij in zijn recht stond. De rechtbank in Frankfurt claimde dat Kuwait Airlines met deze beslissing de wetten van Kuwait naleefde, deze erkennen namelijk het bestaan van de staat Israël niet. De Zentralrat der Juden, de Duitse tegenhanger van het CJO, heeft aangegeven dat zij het onacceptabel vindt dat een buitenlands bedrijf in Duitsland kan opereren op basis van antisemitische wetten.

Recentelijk heeft Europarlementariër Auke Zijlstra hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie. De PVV-parlementariër vindt dat de Europese Commissie zich ‘diep verscholen’ heeft bij de behandeling van deze vragen, ‘de Commissie duikt’. Zijlstra wil dan ook weten of de Commissie van mening is dat de rechterlijke uitspraak discriminerend is en op welke wijze de Commissie het Duitse systeem zal laten conformeren aan de Europese waarde van non-discriminatie.

Politieke partijen Amsterdam hebben het Joods Akkoord – JA! Ondertekend

Het CJO is verheugd dat dinsdagavond 6 maart een groot deel van de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam het Joods Akkoord ondertekend hebben. De ondertekenaars laten hiermee zien dat de Amsterdamse politiek strijdt tegen antisemitisme en zich hard maakt voor de joods gemeenschap in Amsterdam. Hiertoe hebben zij middels het akkoord concrete afspraken gemaakt. Zo is afgesproken dat het Amsterdamse stadsbestuur ondersteuning biedt aan scholen en docenten die belemmeringen ervaren bij het bespreken van de Shoah in de klas en haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om de veiligheid voor Joodse ondernemingen. Belangrijk om te noemen is ook het aannemen van de door de Europese Unie aangenomen definitie van antisemitisme als maatstaf.

Het is het aannemen van deze definitie die door Bij1 als onoverkomelijk wordt gezien bij de ondertekening van het akkoord. Helaas steunen daarmee niet alle partijen het akkoord. Naast Bij1 heeft ook DENK geen handtekening geplaatst onder het akkoord. De twaalf partijen die wel toegezegd hebben dat ze zich de komende vier jaar aan de afspraken zullen houden zijn: ChristenUnie, D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, SGP, Forum voor Democratie, Ouderenpartij, 50Plus en de Partij voor de Dieren.

Lees hieronder verder voor de volledige tekst van het akkoord: Lees Verder →

Steun CJO voor petitie tegen fiscale vervolging oorlogsslachoffers

In navolging van de oproep van het Wiesenthal Centre is door Holocaust-overlevenden, nabestaanden, familieleden en andere Nederlanders een petitie opgezet tegen de fiscale vervolging van oorlogsslachtoffers. Zo’n 150 joodse overlevenden krijgen van de Duitse overheid een schadevergoeding omdat zij kinderarbeid uitvoerden in de door Nazi-Duitsland gecreëerde getto’s. Waar in Duitsland dit smartengeld is vrijgesteld van belasting, telt in Nederland de uitkering, ondanks de kritiek hierop van fiscalisten, wel mee  bij de inkomstenbelasting. De Belastingdienst beschouwt deze uitkering als pensioenuitkering.
Het Wiesenthal Centre spreekt in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan ook terecht van fiscale vervolging. Desondanks weigert Menno Snel, de staatssecretaris van Financiën,  een uitzondering voor deze groep te maken. In de petitie wordt de Nederlandse overheid opgeroepen om met terugwerkende kracht de belastingheffing terug te draaien.

Omdat het Centraal Joods Overleg van mening is dat deze heffing niet alleen fiscaal dubieus is maar vooral ook moreel onjuist, steunen wij deze petitie van harte. Wij roepen daarom iedereen op om deze petitie te tekenen en te verspreiden.

De petitie kan hier ondertekend worden.

Afvaardiging Joodse gemeenschap in gesprek met het Kabinet

GESPREK KABINET MET JOODSE GEMEENSCHAP


7 Februari 2018 was een afvaardiging van de Joodse gemeenschap uitgenodigd om in het Catshuis met een delegatie van het kabinet van gedachten te wisselen. In aanwezigheid van premier Rutte, de drie vice-premiers en minister Grapperhaus, kon in prettige sfeer gepraat worden over zaken die de Joodse gemeenschap bezighouden zoals veiligheid, antisemitisme en koshere slacht.

 

Namens de Joodse gemeenschap waren mensen aanwezig namens het Centraal Joods Overleg, het Nederlands Israëlitisch-Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, het Centrum Informatie en Documentatie Israël en het Overleg Christenen, Joden en Moslims. Zij waren het er unaniem over eens dat de kabinetsleden onze zorgen serieus nemen en hopen dat deze ook omgezet worden in concrete beleidspunten. Wij danken de bewindspersonen voor de tijd die ze voor ons vrijgemaakt hebben en de aangename sfeer waarin het gesprek plaatsvond.

 

Reactie CJO op Poolse wet inzake Shoa

Het Centraal Joods Overleg heeft de Poolse ambassadeur in Nederland aangesproken over de in het Poolse parlement aangenomen wet die verbiedt te spreken over ook maar enig Pools aandeel in de Shoa. De wet is afgelopen vrijdag aangenomen. Naar verwachting stemt de Senaat ook in met de wet.

De wet dreigt historische waarheden te vervagen met betrekking tot de hulp die de Duitsers ontvingen van de Poolse bevolking tijdens de Holocaust. Getuigenissen en geschiedenisboeken maken duidelijk dat Poolse burgers in collaboratie maar ook zelfstandig de hand hebben geslagen aan hun Joodse medeburgers. Feit is dat de vernietigingskampen werden opgezet in het door de nazi’s bezette Polen om het Joodse volk te vermoorden in het kader van de ‘Endlösung’. Beperkingen op uitspraken van wetenschappers en anderen over de directe of indirecte medeplichtigheid van het Poolse volk aan de misdaden die tijdens de Holocaust op hun land zijn gepleegd, vormen echter een ernstige verstoring van de werkelijkheid. Het blootleggen van de complexe waarheid met betrekking tot de houding van de Poolse bevolking tegenover de Joden tijdens de Holocaust mag niet door een dergelijke wet worden belemmerd.

Reactie CJO op het ingooien van de ruiten bij Chabad Amsterdam op 1 januari

Het CJO heeft kennis genomen van het ingooien van de ruiten bij Chabad Amsterdam 1 januari jongstleden.

We maken ons ernstige zorgen over het toenemend aantal incidenten gericht op Joodse doelen in Amsterdam. Ondanks dat we het motief van dit incident nog niet kennen, weten we wel dat het een gerichte actie was tegen een zichtbaar Joods doel. Wij hebben het sterke vermoeden, dat ook hier een antisemitisch motief achter zit.

Er moet een halt toegeroepen worden aan het opkomend antisemitisme. Joden moeten zich net als elke andere groep vrij kunnen bewegen in Nederland. Dit is een oproep aan alle Nederlanders om paal en perk te stellen aan de Jodenhaat die zijn kop weer op steekt. Het CJO werkt er hard aan dat ook politici zich gaan beseffen en dat het niet opgelost gaat worden met pappen en nat houden. Er is meer nodig op het gebied van onderwijs, integratie, juridische mogelijkheden en met stellen van duidelijke grenzen aan de discussie, wanneer antizionisme over gaat in antisemitisme.

Brief Centraal Joods Overleg aan Joodse gemeenschap naar aanleiding van aanslag HaCarmel

Binnen de Nederlands Joodse gemeenschap is veel onrust ontstaan naar aanleiding van de aanslag op restaurant haCarmel: In de eerste plaats omdat er een aanslag gepleegd is, in de tweede plaats doordat de dader zou behoren tot een terreurgroep en geschoold zou zijn in terroristische technieken en dat het daarom onverantwoordelijk zou zijn dat hij, in afwachting van zijn berechting, al na twee dagen voorarrest is vrijgelaten.

Het Centraal Joods Overleg heeft intensief contact gehad met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, waarnemend burgemeester Van Aartsen van Amsterdam en de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de heer Schoof. Unaniem wordt door deze autoriteiten verklaard dat de dader geen gevaar voor de veiligheid van Joden of andere Nederlanders meer vormt. Zij benadrukken dat bij het besluit om de aanslagpleger reeds na twee dagen voorarrest vrij te laten de veiligheidsaspecten buitengewoon scherp zijn gewogen. Ook willen zij de Joodse gemeenschap in Nederland er met klem op wijzen dat er van overheidswege geen enkel risico met de Joodse veiligheid wordt genomen.

Hoewel het wellicht beter was geweest als de aanslagpleger langer in voorarrest was gebleven, juist om de onrust binnen de Joodse gemeenschap te verminderen, is het Centraal joods Overleg van mening dat wij als Joodse gemeenschap vertrouwen moeten hebben in deze woorden van de minister, de burgemeester en de NCTV.

Een ander aspect van deze zaak is dat momenteel de aanklacht slechts vernieling en diefstal omvat terwijl het zonneklaar is dat de aanslagpleger niet per ongeluk een Joods restaurant heeft uitgekozen voor zijn schandalige daad. Wij betreuren het zeer dat het Openbaar Ministerie heeft gekozen voor deze relatief erg lichte aanklacht terwijl het hier overduidelijk gaat om antisemitisch gedrag, een “hate crime”. Dat dit niet in de aanklacht is opgenomen achten wij een ernstige en schadelijke omissie.

Het CJO zal deze kwestie op de voet blijven volgen en daarbij in nauw contact blijven met de autoriteiten en onze achterban.

Shabbat shalom en een fijne en vooral vreedzame Chanoeka,

Ron van der Wieken                    David Goudsmit                            Roel van Nieuwenhoven

Voorzitter                                        vicevoorzitter                                penningmeester

Nepnieuws van Federatief Joods Nederland – GVB niet antisemitisch

Al geruime tijd werpt Federatief Joods Nederland – een marginale splintergroep met minder leden dan nodig zijn voor een potje bridge- zich ten onrechte op als “spreekbuis  van de Nederlandse Joodse Gemeenschap”. Zo ook toen het gisteren het nepnieuws verspreidde dat in Amsterdam een buschauffeur een groep Joodse jongens bewust had geweigerd.

Het contrast met het Centraal Joods Overleg, de werkelijke vertegenwoordiger van (georganiseerd) Joods Nederland, kan bijna niet schrijnender.

Waar FJN besloot meteen hoog van de toren te blazen door te insinueren dat er antisemitisme in het spel was , besloot het CJO de zaak eerst  te onderzoeken en contact met het GVB op te nemen. Uit dit contact bleek dat het GVB de zaak hoog opnam, en een grondig onderzoek was begonnen. Reden voor het CJO om niet onmiddellijk naar buiten te treden. Meer dan terecht blijkt nu.

Lees Verder →

Aanslag op Joods restaurant

Op 7 december 2017 zijn er door een man met een Palestijnse vlag ruiten ingeslagen bij een Joods restaurant in Amsterdam.

De verdachte heeft volgens getuigen tijdens zijn aanslag herhaaldelijk ‘Palestina en Allahu akbar’ geschreeuwd. De aanleiding is vrijwel zeker de recente rede van president Trump over de hoofdstad van Israël.

N.a.v. een mededeling van de president van de VS over Jeruzalem worden ruiten bij een Joods restaurant in Amsterdam ingeslagen.

Hieruit blijkt nogmaals dat bepaalde mensen in onze Nederlandse samenleving hun onvrede omtrent politieke zaken in het Midden-Oosten afreageren op Joden alhier. Sommigen van hen zijn ook nog eens bereid om tot geweld over te gaan.

Het Centraal Joods Overleg keurt dat ten sterkste af. Het wil met kracht onder de aandacht brengen dat dit soort onverantwoordelijk handelen het vreedzaam samenleven in Nederland in gevaar brengt.

De grenzen van kritiek op Israël en geweld richting Joden in Nederland blijken weer eens flinterdun. Daarom roept het Centraal Joods Overleg op tot een herijking van het begrip antisemitisme aan de hand van de EUMC werkdefinitie voor antisemitisme, die reeds door de Europese Unie en verschillende landen is aangenomen.

Nederland moet veilig zijn voor iedereen, ook voor zijn Joodse burgers. Wij roepen de Nederlandse samenleving en de politiek op om tolerant te zijn maar niet blind voor  dit soort excessen van haat en onredelijkheid. Hier moet in onze samenleving geen ruimte voor zijn! Wij roepen de overheid op om waakzaam te zijn tegen deze bedreigingen van de vrede en de juridische mogelijkheden te scheppen om hier effectief mee om te gaan.