CJO geschokt over antisemitische berichtgeving NOS

Het Centraal Joods Overleg is geschokt door de berichtgeving op 23 oktober 2018  door de NOS met als kop “George Soros: invloedrijke bemoeial met tentakels in de wereldpolitiek”. De inhoud van dit artikel, met zinsneden als:

De jood Soros steunt organisaties die regeringen openlijk bekritiseren en heeft zijn tentakels ver uitgestrekt in zowel Europese als de Amerikaanse politiek. 

kan als ronduit antisemitisch worden bestempeld.

De NOS heeft na felle kritiek de kop en de inhoud van dit artikel aangepast en aangeduid als “onjuist en onzorgvuldig”. Dat antisemitische berichtgeving in eerste instantie door medewerkers van de NOS op de eigen kanalen kan worden geplaatst, is niettemin voor het CJO reden om in gesprek te gaan met de hoofdredactie van de  nieuwsomroep.

Please follow and like us:

Speech Ron van der Wieken tijdens de Nationale Kristallnachtherdenking 2017

In de dagen na de KristallNacht weet een Joodse man toegang te  krijgen tot de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn. Dringend vraagt hij de ambassadeur om een visum voor de VS. “Nee”, zegt de ambassadeur, “de VS is vol, daar kom je niet in.” Maar hij krijgt medelijden met de oude man. In zijn chique kantoor staat een grote wereldbol en de ambassadeur zegt tegen hem: “zoek een land uit waar geen antisemitisme is en ik zal je helpen daar te komen.” De oude man draait de globe om en om en de ambassadeur wordt wat ongeduldig. “Heb je wat gevonden?” De oude man kijkt hem wanhopig aan en zegt: “heeft u misschien een ándere wereldbol voor me ?”

Een witz die in de jaren na de tweede wereldoorlog vaak werd verteld. Als kind zat ik op zomeravonden aan zee in gezelschap van allemaal zwaar gehavende mensen die ontelbare familieleden en vrienden hadden verloren en die op mysterieuze wijze de kracht vonden om een nieuw leven op te bouwen. Ze grijnsden om dit bittere verhaaltje, hun eigen verhaal van wanhoop en angst. Het relaas van onze familieleden en onze landgenoten en in zekere zin van álle vluchtelingen.

Lees Verder →

Please follow and like us:

CIDI en CJO zetten met de KNVB “een streep door discriminatie”

CJO en CIDI bij KNVB aftrap streep door discriminatie

Op woensdag 14 december vond in de Kuip in Rotterdam de aftrap van de campagne ‘Voetbal is van iedereen, zet een streep door discriminatie’ plaats.

Een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de KNVB waar ook het CIDI en het CJO nauw bij betrokken waren. Bij deze aftrap waren onder andere Van Praag, Seedorf en staatsecretaris van Rijn aanwezig.

De boodschap is niet zozeer bedoeld om degene aan te spreken die discrimineren, maar verenigt juist de 99% normale voetballiefhebbers die het ook zat zijn geassocieerd te worden met kwetsende en discriminerende uitingen in het voetbal. Door een koppeling te maken tussen de campagne van de rijksoverheid en de verbindende kracht van voetbal versterken we de eensgezindheid in het voetbal.

Als u ook ‘een streep door discriminatie’ wilt zetten kunt u op www.knvb.nl/discriminatie een petitie tekenen waarmee u aangeeft dat iedereen, ongeacht huidskleur, religie of seksuele voorkeur, zich welkom moet voelen in het voetbal.

Please follow and like us:

Reactie CJO op misbruik Uilenburger sjoel voor de alternatieve kristallnachtherdenking

Het Centraal Joods Overleg heeft met afkeer kennis genomen van de alternatieve Kristallnachtherdenking die op 9 november gepland staat in de Uilenburgersjoel.

Het CJO organiseert al jaren de officiële Kristallnachtherdenking om de verschrikkingen te herdenken die op 9 november 1938 in Nazi-Duitsland plaatsvonden. Hierbij werden 92 Joden vermoord, 267 synagogen in brand gestoken en circa 7500 winkels verwoest. Deze explosie van antisemitisch geweld vormde de inleiding op de volledige uitsluiting, vervolging en tenslotte  vernietiging van miljoenen Europese Joden.

Waar bij de herdenking van het CJO deze weerzinwekkende opmaat naar de Holocaust centraal staat, lijkt de alternatieve herdenking eerder een gelegenheid voor het uiten van antizionistische en antisemitische sentimenten.

Ter illustratie trok vorig jaar Haneen Zoabi, nota bene een Israëlisch parlementslid, van leer tegen de staat Israël en vergeleek de situatie in Israël met die van nazi-Duitsland. Uitingen die volgens de werkdefinitie van de Europese Unie onmiskenbaar als antisemitisch bestempeld dienen te worden.

Dat dergelijke beschuldigingen nota bene geuit worden bij een Kristallnachtherdenking maakt dit nog stuitender.

De Uilenburgersjoel was ooit de gebedsplaats van een deel van de bewoners van de Jodenbuurt. Na de Tweede Wereldoorlog werd pas in 1995 het gebouw weer in gebruik genomen, onder meer als sjoel. Het is tekenend voor de Platform-organisatie dat zij deze locatie kiest en zelfs niet schroomt om met juridische stappen de wens van de Uilenburgersjoel  te dwarsbomen om de herdenking elders plaats te laten vinden. Dat er op geen enkele manier rekening wordt gehouden met  de Joodse gevoeligheden ten aanzien van een antizionistische en anti-Joodse manifestatie op deze historisch beladen plaats, kenmerkt het karakter van deze alternatieve Kristallnachtherdenkers. Dat juist voor deze plek is gekozen kunnen wij dan ook niet anders zien dan betreurenswaardig, stuitend en provocatief.

Please follow and like us:

Reactie op anti-homopamflet

Centraal Joods Overleg neemt met kracht afstand van  anti-homopamflet

 

Het Centraal Joods Overleg (CJO) heeft met verontwaardiging kennis genomen van het discriminerende pamflet met anti-homoteksten dat het afgelopen weekend in Amsterdam verspreid is.

Als vertegenwoordiger van de Joodse Gemeenschap in Nederland nemen we met kracht afstand van de teksten in dit pamflet. Wij willen  benadrukken dat dit pamflet op geen enkele wijze de houding van de Joodse gemeente weergeeft. Bovendien  staat het vol met stuitende onwaarheden.  De Joodse gemeeneschap in Nederland wenst op geen enkele wijze noch met dit pamflet noch met de opstellers ervan geassocieerd te worden.

Namens het Centraal Joods Overleg

Ron van der Wieken, voorzitter

Jaap Fransman, vicevoorzitter

 

Algemeen
De bij het Centraal Joods Overleg aangesloten organisaties zijn: Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK);Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap (PIK);Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom; Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ); Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW); Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI);Nederlands Joodse Jeugd (NJJ) en Stichting Bij Leven en Welzijn (BLEW).

Please follow and like us: