Corona: Bied hulp waar het kan!

De corona crisis stelt de hele wereld voor grote problemen. De maatregelen die de regering ons oplegt zijn noodzakelijk om deze crisis het hoofd te bieden. Tegelijkertijd drijven zij ouderen en kwetsbaren in onze samenleving in een isolement. Het Centraal Joods Overleg, de koepel van Joodse organisaties in ons land, roept daarom iedereen binnen en buitende Joodse gemeenschap op om solidair en sociaal te zijn.

Vertoon goed nabuurschap, haal boodschappen voor mensen die geïsoleerd zijn, bereidt zonodig maaltijden,en zoek contact. Doe alles om gevoelens van eenzaamheid te verdrijven. Het gebod in Leviticus 19:18 om je naaste lief te hebben als jezelf, moet deze dagen meer dan ooit een richtsnoer zijn voor ons menselijk handelen.
Please follow and like us:
Website http://cjo.nl
Posts created 10

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial