Iets voor jou? Maror zoekt twee nieuwe bestuursleden

door | mrt 1, 2023 | Nieuws | 0 Reacties

TWEE MAROR (COM) BESTUURSLEDEN (NIK en LJG)

COM, Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland, houdt zich bezig met het beheer en de verdeling van het private gedeelte van de Joodse oorlogstegoeden bestemd voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt subsidies uit die tegoeden. COM is hierdoor een vitaal onderdeel van de Nederlands-Joodse infrastructuur in de breedste zin des woords.

De BBC is een commissie van 3 leden bestaande uit een onafhankelijke voorzitter plus een door COM en een door CJO benoemd lid. De BBC beoordeelt de ontvangen sollicitaties, voert gesprekken met de meest geschikte kandidaten en toetst referenties om uiteindelijk tot een voor CJO en COM bindende voordracht te komen.

Belangstellenden kunnen tot 17 april 2023 een brief inclusief curriculum vitae sturen aan de voorzitter van
de BBC, Ido Shikma, via vacaturesmaror@gmail.com Ook voor nadere informatie kunt u zich richten tot dit
e-mailadres. Zie www.maror.nl voor algemene informatie over COM.

Klik HIER voor meer info

Het profiel van de gezochte bestuursleden is als volgt:
• u behoort tot de Joodse gemeenschap in Nederland
• u bent verbonden aan een Joodse gemeente die
valt onder het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) of het Nederlands Verbond voor
Progressief Jodendom (NVPJ)
• u beschikt over financiële en/of juridische kennis
• u beschikt over aantoonbare inzet voor en kennis van de Nederlands-Joodse gemeenschap en de Nederlands-Joodse infrastructuur
• u hebt voldoende tijd om u in te zetten voor het bestuur
• u bent gewend in teams te functioneren en bent bereid en in staat tot collegiale samenwerking binnen het bestuur, waarbij meningen van anderen gerespecteerd worden
• u hebt kennis van bestuurlijke processen en bent in staat beleid en uitvoering te scheiden
• u kunt de bestuurstaak onafhankelijk en integer vervullen, zonder last en ruggenspraak
• u verricht geen gesalarieerd werk binnen de Nederlands-Joodse infrastructuur
• u hebt een goede beheersing van het Nederlands in woord en geschrift.

Een bestuursfunctie bij een Joodse organisatie conflicteert in principe niet met een COM-bestuursfunctie.
Binnen het bestuur wordt een evenwichtige inbreng nagestreefd van financiële, juridische, organisatorische en maatschappelijke deskundigheid; ook wordt gelet op diversiteit in gender, leeftijd en herkomst (Amsterdam of mediene).
COM-bestuurders zijn onbezoldigd. Voor onkosten en reiskosten kan een beperkte vergoeding worden ontvangen.
Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt uiteraard gegarandeerd.