Aanslag op Joods restaurant

door | dec 7, 2017 | Nieuws

Op 7 december 2017 zijn er door een man met een Palestijnse vlag ruiten ingeslagen bij een Joods restaurant in Amsterdam.

De verdachte heeft volgens getuigen tijdens zijn aanslag herhaaldelijk ‘Palestina en Allahu akbar’ geschreeuwd. De aanleiding is vrijwel zeker de recente rede van president Trump over de hoofdstad van Israël.

N.a.v. een mededeling van de president van de VS over Jeruzalem worden ruiten bij een Joods restaurant in Amsterdam ingeslagen.

Hieruit blijkt nogmaals dat bepaalde mensen in onze Nederlandse samenleving hun onvrede omtrent politieke zaken in het Midden-Oosten afreageren op Joden alhier. Sommigen van hen zijn ook nog eens bereid om tot geweld over te gaan.

Het Centraal Joods Overleg keurt dat ten sterkste af. Het wil met kracht onder de aandacht brengen dat dit soort onverantwoordelijk handelen het vreedzaam samenleven in Nederland in gevaar brengt.

De grenzen van kritiek op Israël en geweld richting Joden in Nederland blijken weer eens flinterdun. Daarom roept het Centraal Joods Overleg op tot een herijking van het begrip antisemitisme aan de hand van de EUMC werkdefinitie voor antisemitisme, die reeds door de Europese Unie en verschillende landen is aangenomen.

Nederland moet veilig zijn voor iedereen, ook voor zijn Joodse burgers. Wij roepen de Nederlandse samenleving en de politiek op om tolerant te zijn maar niet blind voor  dit soort excessen van haat en onredelijkheid. Hier moet in onze samenleving geen ruimte voor zijn! Wij roepen de overheid op om waakzaam te zijn tegen deze bedreigingen van de vrede en de juridische mogelijkheden te scheppen om hier effectief mee om te gaan.