Joodse cultuur

Corona: Bied hulp waar het kan!

De corona crisis stelt de hele wereld voor grote problemen. De maatregelen die de regering ons oplegt zijn noodzakelijk om deze crisis het hoofd te bieden. Tegelijkertijd drijven zij ouderen en kwetsbaren in onze samenleving in een isolement. Het Centraal Joods...

Lees meer
Aanvraag Joods Jongeren Fonds (JJF) open

Aanvraag Joods Jongeren Fonds (JJF) open

Eerder is er door het CJO en het JJF afgesproken dat het mogelijk is voor een Nederlands Joodse jongere een individuele bijdrage via JMW Joodswelzijn aan te vragen uit het JJF. Sinds 31 augustus 2019 kunnen aanvragen worden ingediend. Meer informatie kunt u hier vinden.

Lees meer