CJO: NS en burgemeesters moeten optreden tegen intimiderende demonstraties

door | nov 13, 2023 | Nieuws

Het Centraal Joods Overleg heeft de Nederlandse Spoorwegen en burgemeesters opgeroepen op te treden tegen de golf van anti-Israel bezettingen die in of voor stationshallen van de Nederlandse Spoorwegen worden georganiseerd. De demonstraties zijn intimiderend en zijn broedplaatsen van haat. De huisregels van de NS bepalen dat voor evenementen er toestemming nodig is en dat het verboden is om de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang te verstoren. De Spoorwegen weigeren hun eigen huisregels te handhaven. De intimidatie die uitgaat van dergelijke bijeenkomsten baart het CJO grote zorgen. Het CJO wil dat de NS en de burgemeesters hun gezag aanwenden om bij voorbaat op te treden tegen dergelijke demonstraties en als die zich toch voordoen dan direct en daadkrachtig in te grijpen.

Antisemitische leuzen

Het Centraal Joods Overleg (CJO), het orgaan waarin de voornaamste Joodse organisaties in Nederland samenwerken om de belangen van de Joodse gemeenschap te behartigen bij de overheid en in de samenleving, ziet bij dergelijke demonstraties een patroon: antisemitische leuzen worden gescandeerd, er wordt opgeroepen tot de vernietiging van de Staat Israël en genocide op de Joodse bewoners van dit land. Daarnaast is er bij eerdere demonstraties geld ingezameld voor Hamas, een volgens de Europese Unie en Nederland terroristische organisatie die in haar beginselverklaring heeft opgenomen Joden in en buiten Israël te willen doden. Er is tevens gescandeerd om de vrijlating van Amin Abou Rashed, een fondsenwerver voor Hamas die in een Nederlandse cel zit, en er is een afbeelding getoond van Adolf Hitler. De oproep tot intifada is een oproep om burgers te doden. From the river to sea betekent niets minder dan dat er voor Joden geen plaats meer zal kunnen zijn op het grondgebied van de internationaal erkende staat Israel.

Verontrustend

Zal dan Schiphol Plaza, de entreehal tot ons land, het toneel worden van massale antisemitische protesten zoals we ze kennen uit de straten in het Midden-Oosten? Is dit de boodschap die we bezoekers van ons land willen presenteren?

Het CJO is door meerdere mensen benaderd omdat zij zich geïntimideerd hebben gevoeld door dergelijke demonstraties; ook van de zijde van het NS-personeel is het Centraal Joods Overleg hierover in verontrusting benaderd. CJO-voorzitter Chanan Hertzberger: “Het kan niet zo zijn dat dergelijke praktijken schijnbaar klakkeloos kunnen plaatsvinden op station Schiphol dinsdag en donderdag op tal van andere stations. CJO-voorzitter Chanan Hertzberger: “Zal dan Schiphol Plaza, de entreehal tot ons land, het toneel worden van massale antisemitische protesten zoals we ze kennen uit de straten in het Midden-Oosten? Is dit de boodschap die we bezoekers van ons land willen presenteren?”

Kristallnachtherdenking

Bij de Nationale Kristallnachtherdenking vorige week donderdag wees hij erop dat demonstranten borden ophouden met daarop de afbeelding van een vuilnisbak met daarin een Davidster en de tekst ‘Keep the World Clean’. Hertzberger zei in zijn toespraak vorige week donderdag in de Portugese synagoge in Amsterdam: “Wat zij bedoelen: Er is geen plaats voor Joden. Niet in Israël, niet in Nederland, niet in deze wereld. Hier wordt ervoor gepleit om de Joodse Staat over te leveren aan terreur, en om de 242 gegijzelden te laten creperen.”