Hang de 4 en 5 mei poster voor je raam!

door | apr 28, 2020 | Activiteiten, Herdenken, Nieuws

 

Om deze 4 en 5 mei te markeren heeft het Centraal Joods Overleg (CJO), de koepel van joodse organisaties in Nederland, het voorstel gelanceerd om een poster in de landelijke dagbladen af te laten drukken. Iedere Nederlander kan deze poster achter het raam hangen om te laten zien dat hij of zij stil staat bij deze belangrijke dagen. Het CJO heeft steun gezocht voor haar initiatief bij de Raad van Kerken in Nederland (RvK) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Beide organisaties steunden het initiatief van harte. Met dit plan is vervolgens het comité 4 en 5 mei benaderd. Het comité was zeer enthousiast en heeft het idee overgenomen. In de komende week zal daarom in alle kranten in Nederland bijgevoegde poster worden afgedrukt (30 april alle landelijke kranten ex NRC, 2 mei het NRC). Ook zal deze poster online beschikbaar worden gemaakt op de websites van de deelnemende organisaties. We roepen iedereen in Nederland op deze poster achter het raam te hangen, en erover te vertellen. Aan elkaar, en aan de volgende generatie. Want herdenken doen we niet alleen om terug te kijken, maar ook om de herinnering levend te houden en het verhaal iedere keer opnieuw te vertellen. Dat dit initiatief mede tot stand komt vanuit de RvK en het CMO geeft aan hoezeer we verbonden zijn in ons land. Niet alleen omdat vrijheid van godsdienst één van de vier basisvrijheden is die we vieren. Maar ook omdat vrijheid in je eentje niets betekent. We zijn alleen vrij als we allemaal vrij zijn en elkaar respecteren.

Je kunt de poster hier downloaden