Rechter gebiedt Baudet Holocaustvergelijkingen te verwijderen

door | dec 17, 2021 | Nieuws

In kort geding heeft de rechter in Amsterdam op 15 december uitgesproken dat een drietal Holocaustvergelijkingen van Thierry Baudet onnodig kwetsend en daarmee onrechtmatig zijn. Zij heeft de leider van het Forum voor Democratie bevolen de uitingen van sociale media te verwijderen en ze niet te herhalen, ongeacht op welke wijze en via welk medium. Ook heeft ze Baudet verboden in het kader van het debat over de corona maatregelen gebruik te maken van beeldmateriaal van de Holocaust. Indien hij het vonnis niet naleeft, is een dwangsom van €25.000 per dag en per keer opeisbaar.

Het kort geding werd aangespannen door het Centraal Joods Overleg, CIDI en vier oorlogsoverlevenden. Ze waren blij met met het vonnis, dat een grens stelt aan de uitingen die in het publieke debat over de corona maatregelen kunnen worden gedaan. De rechter oordeelde dat de door Baudet gemaakte vergelijkingen “verder gaan dan wat het belang van een robuust publiek debat kan rechtvaardigen” (….) “Door op deze ongenuanceerde wijze de situatie van ongevaccineerde burgers nu in die berichten gelijk te stellen aan het lot van de Joden in de jaren ’30-’40 maakt hij een vergelijking die feitelijk mank gaat en maakt hij op een misplaatste wijze gebruik van, met andere woorden ‘instrumentaliseert’ hij, het menselijk leed van de Joden tijdens de Holocaust en de herinnering daaraan. Hij heeft zich daarmee onnodig grievend uitgelaten jegens Holocaust overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers van de Holocaust. Door op deze ongenuanceerde wijze berichten het internet op te sturen, is bovendien aannemelijk dat hij bijdraagt aan een klimaat waarin uitingen van antisemitisme worden aangewakkerd.”

De eisers hadden bij monde van hun advocaat mr. Jacqueline Schaap gesteld dat Baudet met zijn uitingen de Holocaust bagatelliseerde. Baudet besteedt dit. De rechter oordeelde daarop dat het in dit geval niet belangrijk is wat de intentie van Baudet is met zijn vergelijkingen. “Als gevolg van de wanverhouding tussen het lot van een ongevaccineerde burger in de huidige maatschappij – dat in berichten van Baudet gelijk wordt gesteld aan het het lot van een Jood in de maatschappij van de jaren ’30-’40 – wordt het onrecht en het leed dat door de Holocaust is veroorzaakt bij implicatie gebagatelliseerd.”

Hierbij de link naar het gehele vonnis:

https://linkeddata.overheid.nl/front/portal/document-viewer?ext-id=ECLI:NL:RBAMS:2021:7392