Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa

door | mrt 11, 2015 | Restitutie

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa is op 9 november 1999 opgericht in het kader van de overeenkomst van 9 november 1999 tussen het Centraal Joods Overleg en het Verbond van Verzekeraars over de afwikkeling van oorlogstegoeden. Het doel van de Stichting is na te gaan in hoeverre iemand aanspraak heeft op een betaling uit een verzekering van een door de oorlog getroffen verzekerde die vervolgd is vanwege zijn of haar Joods-zijn. Deze verzekering moet zijn afgesloten (geweest) bij een verzekeraar die lid is van het Verbond van verzekeraars. In het verlengde hiervan is het doel van de Stichting om – afhankelijk van de beoordeling door het bestuur – iemand een uitkering toe te kennen.

Voor het claimen op niet-uitgekeerde verzekeringspolissen kunt u terecht bij de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.