Over het Centraal Joods Overleg

In het Centraal Joods Overleg (CJO) werken de voornaamste joodse organisaties samen. Het CJO werd in 1998 opgericht om de belangen van de Joodse gemeenschap te behartigen bij de overheid en in de samenleving.

Bij de belangenbehartiging van de Joodse gemeenschap in Nederland richt het CJO zich op:

  • Het mogelijk maken van geïnstitutionaliseerd overleg over zaken van algemeen Joods belang.
  • Het bewaken van en zo nodig opkomen voor de rechten en belangen van de Joodse gemeenschap in Nederland of van groepen en personen die van deze gemeenschap deel uitmaken.
  • Het vertegenwoordigen van de Joodse gemeenschap in Nederland en als woordvoerder van de Joodse gemeenschap optreden.

Bij de belangenbehartiging valt te denken aan zaken als Restitutie van Oorlogstegoeden, Herdenken, Beveiliging, Antisemitisme, Dialoog met andere religies en de Bevordering van het kennismaken met de Joodse cultuur. Halachische kwesties zien we als de primaire verantwoordelijkheid van de drie bij het CJO aangesloten kerkgenootschappen , de informatievoorziening en afstemming daarover tussen de verschillende organisaties vindt wel plaats in het CJO. Het CJO houdt zich bezig met zaken in Nederland. Kwesties die Israël betreffen liggen op het terrein van organisaties als CIDI en FNZ.

De Vereniging Centraal Joods Overleg bestaat uit:

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van het CJO bestaat uit

  • Eddo Verdoner, Voorzitter
  • Ronny Naftaniel, Vicevoorzitter
  • Roel van Nieuwenhoven, Penningmeester

Jaarverslag
Het CJO jaarverslag kunt u hier inzien: Jaarverslag en Jaarrekening Centraal Joods Overleg

Contactgegevens

Centraal Joods Overleg
Postbus 7967
1008 AD Amsterdam
Tel. 020-3018496
E-mail: info@cjo.nl

NB. Let op! Voor de tegemoetkoming NS kunt u terecht op de website https://commissietegemoetkomingns.nl/  Er is een speciale helpdesk van de NS waar mensen terecht kunnen met vragen. Het nummer is: 088 – 7926250.