Antisemitisme Bestrijding

door | mrt 17, 2015 | Antisemitisme bestrijding

Antisemitisme is helaas van alle tijden en komt in Nederland nog altijd voor. Het Centraal Joods Overleg probeert in overleg met de overheid en diverse maatschappelijke organisaties een einde te maken aan antisemitisme in Nederland.

Antisemitisme en Onderwijs
Recentelijk hebben Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Anne Frank Stichting opdracht gegeven onderzoek te doen naar respectievelijk de ’triggerfactoren onder jongeren naar antisemitisme’ en naar ‘antisemitische voorvallen in het middelbaar onderwijs’. De uitkomsten van beide onderzoeken laten zien dat antisemitisme onder, met name moslimjongeren helaas nog steeds leeft. De uitkomsten van het onderzoek naar de trigger factoren kunnen als zeer ernstig worden betiteld. Het Centraal Joods Overleg is  van mening dat vooroordelen die aan antisemitisme en andere vormen van discriminatie ten grondslag liggen moeten worden bestreden. Educatie over de Holocaust vormt wat ons betreft een wezenlijk onderdeel van antisemitisme bestrijding. Er ligt hier een blijvende en verantwoordelijke taak bij de overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties.

Antisemitisme en Voetbal
Om een einde te maken aan antisemitische spreekkoren en voetbalgerelateerd antisemitisme onder met name jongeren, werkt het CJO onder andere samen met het ministerie van SZW, OC&W Justitie, de KNVB, voetbalclubs, gemeente Amsterdam en supportersverenigingen.

Brochure ‘Wat je moet weten over het Jodendom’
Het Centraal Joods Overleg heeft een boekje samengesteld waarin er over het jodendom verteld wordt. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen Joods zijn en of Israelisch zijn en wat is koosjer.

‘Wat je moet weten over het Jodendom’ is speciaal voor leerlingen van VMBO geschreven. De brochure is hier gratis te downloaden.

Antisemitisme in cijfers

Link naar Panteia-rapport

Link naar Onderzoeksrapport Verwey – Jonker Instituut