Amstelveense raadsfracties tekenen Shalomverklaring

door | jun 20, 2021 | Nieuws

Op 18 juni tekenden – op SP en GroenLinks na – alle fracties in de Gemeenteraad van Amstelveen de ‘Shalomverklaring’. Daarbij verklaren ze te allen tijde antisemitisme te bestrijden en ervoor te zorgen dat de veiligheid van de Joodse inwoners van Amstelveen wordt gewaarborgd. Namens het Centraal Joods Overleg sprak voorzitter Naftaniel zijn grote waardering uit voor dit initiatief. Hieronder volgt de tekst van zijn toespraak:

“De afgelopen periode van strijd tussen Hamas en Israel heeft overal in de wereld voor een opleving van antisemitisme gezorgd. In zekere zin zijn we wel gewend, dat Joden het moeten ontgelden als de spanningen in het Midden-Oosten oplopen. Dat is tientallen jaren al zo.

Ditmaal deden zich vooral in de VS, Engeland, België en Duitsland ernstige voorvallen voor. Joden, die rustig zaten te eten in een Japans restaurant in Los Angelos werden door anti-Israel demonstranten in elkaar geslagen. In New York gingen demonstranten met Joden op de vuist. In Londen gingen horden letterlijk op Jodenjacht. Uit een onderzoek van de Anti Defamation League blijkt dat maar liefst 60% van de Joodse Amerikanen de afgelopen tijd persoonlijk getuige is geweest van antisemitisme. De optimisten, die dachten dat met de nederlaag van de nazi’s, Jodenhaat tot het verleden zou behoren, hebben zich vergist. Het woekert door, alsof de 6 miljoen Joden nooit vermoord zijn. 

Er zijn echter twee pregnante verschillen met toen: 

  • de staat Israel, die uiteindelijk voor alle Joden veiligheid kan bieden, zoals honderdduizenden Joden uit de Arabische landen, Ethiopie en Rusland hebben ervaren. 
  • En de grote groepen democratisch ingestelde mensen en groeperingen die nu in alle vrijheid kunnen zeggen: dat nooit meer! Die zich keren tegen discriminatie, racisme en antisemitisme en niet meer weg willen kijken, zoals velen in de Tweede Wereldoorlog deden. 

Tot deze laatste categorie behoren ook de gemeenteraadsfracties van Amstelveen, die hier straks de Amstelveense Shalom verklaring gaan tekenen. Het Centraal Joods Overleg, de koepel van Joodse organisaties in ons land, is zeer ingenomen met dit initiatief en dankt de voortrekkers van dit initiatief oprecht. De verklaring volgt het spoor van het Joods Akkoord dat ruim drie jaar geleden op deze plek met de Amsterdamse gemeenteraadsfracties werd gesloten en het Initiatief voorstel: “Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme” dat in maart van dit jaar door de Gemeenteraad van Den Haag werd aangenomen.

Echter; het moet gezegd worden: Het Joodse Akkoord werd door alle partijen in Amsterdam, minus Bij1, getekend. In Den Haag stemde alleen de Stadspartij tegen. In Amstelveen weigeren de SP en GroenLinks de verklaring te ondertekenen, terwijl het Shalom akkoord dezelfde essentiele elementen bevat als de verklaringen van de andere twee steden. 

Dit is diep teleurstellend en eigenlijk een grof schandaal, omdat hiermee de Amstelveense GroenLinks en SP fracties de indruk wekken geen enkele interesse te hebben in het welzijn van hun Joodse stadsgenoten. Namens het Centraal Joods Overleg roep ik beide fracties op de verklaring op het gemeentehuis, in navolging van hun fractiegenoten in Amsterdam en Den Haag, alsnog te ondertekenen. 

In elk geval verwelkomt het Centraal Joods Overleg de Shalom Verklaring. Het voornemen van de Amstelveense politiek om waar mogelijk het bewustzijn over de de grote Joodse bijdrage aan de wetenschap, kunst en cultuur te vergroten en om binnen de driehoek: burgemeester, openbaar ministerie en politie, te zorgen dat de veiligheid van de Amstelveense Joden gewaarborgd wordt, is voor ons geruststellend. Dat geldt ook voor de andere voorstellen in de Shalom Verklaring. In Amstelveen wonen tussen de 5000 en 7000 Joden en zij verdienen het, net als andere mensen, om in rust en vrede -in Shalom- te leven.  

Dat die rust en veiligheid geen gegeven is, bleek in de recente periode ook voor de Nederlandse Joden. CIDI signaleerde, dat er in één week 15% van het hele jaartotaal aan antisemitische incidenten werd gemeld. Daaronder was ook de Arabische leus: “Joden onthoud Kaybar, het leger van Mohammed komt terug”. Kaybar is een plaats in Saoedi-Arabië waar de volgelingen van Mohammed in 629 de Joodse bevolking gedeeltelijk uitroeiden of tot slavernij brachten. Tegen die leus, geschreeuwd op een anti-Israel demonstratie op de Dam heeft het Centraal Joods Overleg aangifte gedaan. Of neem de spandoeken bij de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten en de Ateliers: “From the river to the sea, Palestine will be free.” De leus betekent zoveel dat er niet alleen een Palestijnse staat moet komen op de Westelijke Jordaanoever, maar ook dat het huidige Israel dient te verdwijnen. Amstelveen werd geconfronteerd met posters op klikobakken en muren met de tekst: “Israel is killing children again”. Ze hingen juist op plekken waar Joden wonen. Gelukkig zijn ze meteen na vragen uit de Raad verwijderd. Gelukkig ook zonder Shalom verklaring!

Je kan je afvragen wat mensen bezielt, om altijd weer de Joden als doelwit te hebben. Ik wil niets afdoen aan de ongerustheid van mensen over de slachtoffers onder de Palestijnen, maar over de Oeigoeren hoor ik ze niet. Ik vrees dat de acties in het Midden-Oosten vaak een alibi zijn om anti-semitische gevoelens en ideeën, die er toch al zijn, te kunnen spuien. De taboe van de samenleving over antisemitisme is dan minder groot. In Duitsland is dat beeld duidelijker. Daar demonstreren de rechtsextremisten van die Rechte zij en zij met extreem-linkse groepen tegen de gemeenschappelijke vijand Israel. Vorige maand was dat trouwens ook in Utrecht het geval. 

Tot slot, heb niet de illusie dat het antisemitisme alleen samenhangt met Midden-Oosten conflict. Complot theorieën, met vaak Soros in de hoofdrol, tieren welig. In Nederland en Duitsland waarschuwen de inlichtingendiensten voortdurend voor een opmars van extreem-rechts. De haat tegen Joden, omdat we er ondanks alles nog zijn en doorgaan, en ook een grote maatschappelijke rol vervullen, zal helaas altijd blijven bestaan. Het toont enerzijds aan dat wij er niet “onder” zijn te krijgen, maar geeft anderzijds vooral ook weer hoe geborneerd, jaloers en ziek andere mensen kunnen zijn.

Het is goed dat Amstelveen, minus twee partijen, tegen dit antisemitisme een dam probeert op te werpen. Dat is niet alleen bemoedigend voor Joden. Maar ook van vitaal belang voor de samenleving als geheel. Als in Nederland geen Joden meer kunnen wonen, is dat het failliet van ons democratische stelsel. En dat zou niet voor de eerste keer zijn.”