Brief Centraal Joods Overleg aan de ombudsman

door | apr 25, 2018 | Nieuws

 

Op 20 april publiceerde de Volkskrant bovenstaande spotprent van Jos Collignon. Als reactie heeft het Centraal Joods Overleg onderstaande brief naar de ombudsman gestuurd met het verzoek actie te ondernemen.

Geachte meneer Geelen,
In de Volkskrant van 20 april wordt een spotprent getoond van de heer Jos Collignon waarop een Israëlische soldaat (met davidster op zijn rug) het zeventigjarig bestaan van Israël ‘viert’ door een weerloze Palestijn die voor een muur staat, aan flarden te schieten met de tekst ‘happy birthday to me’. Op de achtergrond zijn lichamen te zien van wat vermoedelijk ‘afgeslachte’ Palestijnse deelnemers aan de ‘march of return’ moeten voorstellen. Op deze wijze wordt Israël afgeschilderd als een moorddadig regime dat erop uit is weerloze Palestijnen uit te moorden. Dat het hier gaat om uiterst gewelddadige ‘protesten’ die georganiseerd zijn door een terroristische organisatie die bovendien haar eigen burgers misbruikt voor haar politieke agenda, blijft geheel buiten schot.

Het Centraal Joods Overleg deelt dan ook de mening van het Simon Wiesenthal Centrum dat deze cartoon niet alleen een zeer foutieve en dubieuze afspiegeling van de feiten is, maar ook antisemitische trekken vertoont. Niet alleen zullen dergelijke spotprenten een steuntje in de rug zijn voor Hamas om haar terroristische en criminele activiteiten voort te zetten maar door een verband te leggen tussen de davidster en het vermoorden van onschuldige en weerloze Palestijnen worden tevens antisemitische sentimenten aangewakkerd.

Temeer dit niet voor het eerst is dat de heer Collignon zich schuldig maakt aan dubieuze en antisemitische uitingen, verzoeken wij u dan ook gepaste maatregelen te nemen en ons van de vorderingen op de hoogte te houden.
Met vriendelijke groet,

Ron van der Wieken (voorzitter Centraal Joods Overleg)