CJO blij met aankondiging antisemitisme coördinator

door | dec 13, 2020 | Antisemitisme bestrijding, Nieuws


Vandaag heeft Minister Grapperhaus bekend gemaakt, dat de nationaal coördinator antisemitismebestrijding begin komend jaar zijn of haar opwachting zal maken in Den Haag. Gezien de specifieke problematiek van het antisemitisme is het van groot belang dat deze rol snel wordt ingevuld. Het Centraal Joods Overleg, de koepel van Joodse organisaties in Nederland, dringt hie​r al enige jaren op aan.

De bestrijding van jodenhaat vergt een ketenaanpak. Voorlichting, educatie, monitoring, opsporing, vervolging en de juiste strafmaatregelen vormen hierin allen onlosmakelijke onderdelen. Enkel als de gehele keten goed functioneert kan er op effectieve wijze worden opgetreden. De nationaal coördinator kan daarop toezien, erover rapporteren en daar waar gaten vallen, de juiste partijen bij elkaar brengen om die gaten op te vullen. Het CJO is daarom verheugd dat deze stap nu genomen wordt en ziet de aanstelling graag tegemoet.