CJO doet aangifte tegen demonstranten in Amsterdam

door | mei 18, 2021 | Nieuws

Het CJO heeft aangifte gedaan bij de Officier van Justitie in Amsterdam tegen demonstranten, die tijdens de anti-Israel mars in Amsterdam op 16 mei uitlatingen scandeerden, die haat zaaien en tot geweld oproepen tegen Joden. Oud-minister van Buitenlandse Zaken en voormalig vice-premier Maxime Verhagen heeft zich bij de aangifte aangesloten.

“Namens het Centraal Joods Overleg (CJO), de koepel van Joodse organisaties in Nederland doe ik hierbij aangifte tegen enkele demonstranten, die meeliepen in de anti-Israel demonstratie afgelopen zondag in Amsterdam. Deze demonstranten riepen de leus: “Khaybar, Khaybar, ya yahud, Jaish Muhammed, sa Yahud”, hetgeen betekent: “Joden, onthoud Khaybar, het leger van Mohammed komt terug”.
Khaybar is een plaats in Saoedi-Arabië, waar de volgelingen van Mohammed in 629 de Joodse bevolking gedeeltelijk uitmoordden en tot slavernij brachten.
Bijgaand stuur ik u een link van de beelden van de demonstratie, waaruit aan het einde duidelijk zichtbaar en hoorbaar is dat deze leus wordt geroepen en door wie hij is geroepen.
Bij de aangifte nemen wij in overweging dat deze uiting temidden van geëmotioneerde mensen in de straten van Amsterdam is gedaan. Dit had, gezien de opwinding die er bij de demonstranten bestond over het optreden van Israel in Gaza, kunnen leiden tot gewelddadigheden tegen Joden in Nederland en kan dat feitelijk nog steeds. De oproep als zodanig is NIET tegen Israel gericht, maar tegen de Joden als bevolkingsgroep. Ook de gebeurtenis in Kaybar staat los van Israel, maar betreft uitsluitend een moordpartij op Joden van eeuwen geleden.

Wij achten de uitroep, onder de omstandigheden van de demonstratie gedaan, opruiend, aanzettend tot geweld tegen Joden en bedreigend en beledigend voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Daarin staat het CJO niet alleen. De CDA fractie in de gemeenteraad van Amsterdam heeft vragen aangekondigd, oud-lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks, Zihni Özdil verklaarde op twitter over het gebeuren: “de Palestijnen verdienen betere support dan deze antisemitische waanzin in Nederland”. Ook oud-minister van Buitenlandse Zaken en voormalig vice-premier Maxime Verhagen steunt deze aangifte, die hierbij ook namens hem gedaan wordt. Velen hebben inmiddels hun verontwaardiging geuit dat zoiets zin Nederland mogelijk is.
Wij baseren onze aangifte op de volgende wetsartikelen:
Artikel 131.1 Wetboek van Strafrecht:
“Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding tot enig strafbaar feit (…) opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie”
Artikel 137. d
“Hij die in het openbaar mondeling of bij geschrift of bij afbeelding aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.”

Op grond van het bovenstaande, gekrenkt door de genoemde uiting van haat en vanuit het belang dat de Joodse gemeenschap in Nederland bescherming behoeft en niet bevreesd behoort te zijn voor oproepen tot moord, verzoek ik u de genoemde demonstranten op te sporen en vervolging in te stellen. Graag vernemen wij uw reactie.
Hoogachtend,
Drs. R.M. Naftaniel
Voorzitter Centraal Joods Overleg