CJO spreekt afschuw uit over bedreiging Islamitische instellingen

door | apr 14, 2021 | Nieuws

In een brief aan Muhsin Köktas, de voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft het Centraal Joods Overleg op 14 april zijn afschuw uitgesproken over de reeks bedreigingen aan het adres van verschillende Islamitische instellingen aan de vooravond van Ramadan. “De bedreigingen beschouwen wij als een niet te tolereren inbreuk op onze rechtsorde” Hierna volgt de gehele brief:

“Geachte heer Köktas,
Het Centraal Joods Overleg, de koepel van Joodse organisaties in Nederland, heeft met afschuw kennis genomen van recente dreigingen en gewelddaden tegen Islamitische instellingen in ons land. Eind vorig jaar noemde het CMO de geweldsincidenten tegen Islamitische religieuze gebouwen al zeer ernstig. De bedreigingen tegen de moskeeën in Culemborg, Alkmaar, Almere, Deventer en Enschedé en de brandstichting in de in aanbouw zijnde moskee in Gouda aan de vooravond van deze Ramadan beschouwen wij een niet te tolereren inbreuk op onze rechtsorde en strijdig met alle regels van respect en fatsoen, die ons land hoog moet houden.
De vastenmaand Ramadan is voor Islamitische Nederlanders een tijd van reflectie, liefdadigheid en saamhorigheid. Voor ons een goed moment om onze solidariteit met uw gemeenschap te tonen en de wens uit te spreken dat u zich door deze vormen van intolerantie niet laat intimideren. Wij als Joodse gemeenschap hebben helaas een langdurige ervaring met vooroordelen, schelden, bedreigingen en geweld en beseffen hoe belangrijk het is als de samenleving een krachtig nee laat horen tegen alle vormen van onverdraagzaamheid. De dreigbrieven die de moskeeën ontvingen, raken gedeeltelijk ook direct onze gemeenschap. Teksten als: “Mensen van de islam zijn criminelen en moeten levend verbrand worden.” en “Turken en Marokkanen moeten het land uit anders worden jullie vergast net zoals de Joden in Auschwitz. Sieg Heil. Adolf Hitler leeft nog” slaan terug op de donkerste dagen van onze geschiedenis.
Het Centraal Joods Overleg spreekt de hoop en het verlangen uit, dat de veiligheid van onze Islamitische medeburgers gewaarborgd blijft. Nederland dient een land te zijn van en voor alle burgers, ongeacht geloof, etnische achtergrond, gender, geaardheid, beperking of politieke voorkeur. Zij aan zij met u willen wij opkomen voor deze waarden.
Wij wensen u nog een Ramadan Mubarak.
Met vriendelijke groet,
Ronny Naftaniel, voorzitter CJO
Ronnie Eisenmann, vice-voorzitter CJO”