CJO: TWEEDE KAMER, BESLUIT NU TOT DEZE TIEN MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN JODENHAAT

door | apr 7, 2024 | Antisemitisme bestrijding, Nieuws

Een vrijwel unanieme Tweede Kamer, op 6 zetels na, heeft op 26 maart een verklaring uitgegeven tegen antisemitisme. Het Centraal Joods Overleg heeft van deze nagenoeg Kamerbrede eensgezindheid met grote waardering kennis van genomen. Het toont aan dat als het gaat om de veiligheid en vrijheid van Joodse Nederlanders de Tweede Kamer bereid is om daar voor op te staan. Het is nu het moment om tot besluitvorming te komen over daadwerkelijke maatregelen. Met het oog daarop heeft het CJO de ondertekenaars van de Tweede Kamer-verklaring tien maatregelen aangeboden.

  1. Holocaust-onderwijs en kennis over hedendaagse Jodenhaat verplicht stellen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het MBO
  2. Steunpunt instellen voor Holocaust-onderwijs en kennis over hedendaagse Jodenhaat voor docenten, zodat zij waar nodig worden geholpen om het verplichte Holocaust-onderwijs en de kennis over hedendaagse Jodenhaat te geven
  3. Kennis over Holocaust en hedendaagse Jodenhaat een verplicht onderdeel maken in de inburgering van statushouders en mensen die een verblijfsvergunning aanvragen of willen verlengen en deze cursus nog niet hebben gevolgd
  4. Onder behoud van hun subsidie, de herinneringscentra en het NHM gratis toegankelijk maken (eventueel met een leeftijdsgrens gericht op jongeren) voor een periode van 10 jaar met mogelijkheid tot verlenging
  5. Strengere wetgeving en de toepassing ervan met betrekking tot uitingen van Jodenhaat en Holocaustontkenning op sociale media
  6. Snelle invoering strafbaarstelling verheerlijking van terrorisme (wetsvoorstel CDA, TK 34466)
  7. Er komt strengere wetgeving tegen pro-Hamas clubs
  8. Het strafbaar stellen van de From the river-leus.
  9. Het verbieden van demonstraties op universiteiten
  10. Permanent interdepartementaal overleg antisemitisme en Holocaust onder leiding van een coördinerend minister en de instelling van een Adviesraad Bestrijding antisemitisme en de bevordering van het Joodse leven zodat mèt de Joodse gemeenschap aan de coördinerend minister wordt geadviseerd over de voortgang van de maatregelen.

CJO-voorzitter Chanan Hertzberger:

“De geschiedenis van het antisemitisme en de bestrijding ervan toont aan dat Jodenhaat zich in steeds andere vormen manifesteert en dat de bestrijding ervan een langdurig proces is.

Geconfronteerd met enerzijds werkelijk dagelijkse meldingen van antisemitische incidenten en anderzijds de daardoor veroorzaakte sfeer van desillusie binnen de Joodse gemeenschap, biedt het Centraal Joods Overleg u de volgende tien te nemen maatregelen aan.

Het kan niet zo zijn dat wij na verspreide incidenten op steeds andere plekken in de samenleving om maatregelen moeten vragen. Daar is de overheid voor.

In reactie op de verklaring van de fractievoorzitter schreef minister-president Rutte in een brief aan de Tweede Kamer Tenslotte terecht dat een deel van de Joodse gemeenschap zich inmiddels niet meer vrij voelt desgewenst uiting te geven aan de eigen Joodse identiteit en dat de Joodse gemeenschap zich beschermd behoort te weten door de wet, handhavende instanties en concrete maatregelen.

De implementatie van bovenstaande tien maatregelen zal naar verwachting eraan bijdragen dat wij, de Joodse gemeenschap, zich weer vrij zal voelen om altijd en overal in ons land de eigen
Joodse identiteit te uiten, en zich beschermd daarin te weten door een overheid die niet alleen oproept en uitspreekt, maar ook tot daadwerkelijk handelen overgaat.”