gesprek CJO met Ali B naar aanleiding van lied “Dat is Money”

door | jan 5, 2017 | Nieuws

bron: alib.nl

bron: alib.nl

Ron van der Wieken, voorzitter van het CJO heeft namens het CJO  contact gezocht met Ali B naar aanleiding van het nummer “Dat is money” met hierin de tekst: ”Maar ik ben op me money als een jew, Dus ik deporteer ze even naar wat ballers uit de hood”. Ron van der Wieken heeft aangegeven dat deze tekst berust op een eeuwenoud vooroordeel dat Joden heel veel kwaad heeft gedaan en nog steeds doet.

Ali B. geeft in zijn reactie aan dit alles geenszins zijn bedoeling was geweest. Het was niet zijn intentie om Joden te beledigen. Hij bedoelde zijn gewraakte opmerking veeleer als een compliment: “joden zijn slim en ik geef nu als moslim aan dat ik die Joodse eigenschap ook heb”. Ron van der Wieken gaf aan dat een dergelijk “compliment” gemakkelijk verkeerd begrepen kan worden en –ook als het door Ali niet zo bedoeld is- open staat voor misbruik.

Ali B. toonde begrip voor het standpunt van het CJO. Het speet hem zeer dat een dergelijk misverstand in het leven is geroepen en hij gaf nogmaals aan dat hij in het geheel  geen anti-joodse gevoelens koestert. Hij had uit de kringen van zijn fans ook geen antisemitische reacties gehad. Daarbij geeft hij ook aan dat hij sterk voorstander is van toenadering tussen Moslims en Joden.

Het gesprek verliep in een rustige en respectvolle sfeer.

Ron van der Wieken geeft als zijn mening dat er hier geen sprake is van antisemitisme en dat verwijten in die zin dan ook niet op hun plaats zijn. Wel heeft Ali B. door gebrek aan kennis van de geschiedenis op een heel verkeerde en zelfs wat bizarre wijze gebruik gemaakt van een buitengewoon hardnekkig vooroordeel ten opzichte van Joden (een vooroordeel dat op zich zelf niet antisemitisch is maar daar wel een bouwsteen van kan zijn). Ali B. heeft zijn spijt daarover betuigd.

Het incident toont nog eens aan hoe noodzakelijk zeer goed onderwijs op het gebied van antisemitisme en discriminatie is.

Het CJO wijst de onbenullige en ordinaire reactie van Federatie Joods Nederland ten enenmale af. Waar bij het CJO de voornaamste Joodse kerkgenootschappen en organisaties  aangesloten zijn, en het daarmee als centraal aanspreekpunt voor media en politiek geldt, is dit  voor FJN geenszins het geval. Uitlatingen namens het FJN moeten dan ook op geen enkele wijze beschouwd worden als afspiegeling van de mening van Joods Nederland noch moet FJN op welke wijze dan ook bezien worden als spreekbuis voor Joods Nederland.

Het incident is wat betreft het CJO gesloten.