Hof velt vernietigend oordeel over Holocaust-tweets Baudet

door | mei 24, 2023 | Nieuws

Tweede Kamerlid Thierry Baudet (Forum voor Democratie) is door het Gerechtshof Amsterdam verboden om vergelijkingen te maken tussen het Corona-beleid en de Holocaust. Baudet stelde coronamaatregelen gelijk aan de Holocaust, door onder andere twee foto’s te delen waarin hij een parallel trok tussen een jongetje dat vanachter een hek naar de Sinterklaasoptocht keek en een Joods kind dat in het getto van Lódz op zijn deportatie wachtte. Het Centraal Joods Overleg, CIDI en vier overlevenden van de Sjoa, hadden de rechter in eerste instantie om een verbod gevraagd. Nadat de rechter de eis van CJO c.s. had toegewezen spande Baudet hoger beroep aan. Het Gerechtshof heeft de grieven van Baudet in hoger beroep afgewezen. De Corona-maatregelen zijn weliswaar voorbij. Maar of er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting, daar waar het gaat om de herinnering aan de Holocaust, heeft het Gerechtshof ondubbelzinnig duidelijk gemaakt ‘dat Baudet zonder feitelijke grond de positie van ongevaccineerden heeft vergeleken met de positie van Joden tijdens de Holocaust. Dat leidt tot het bagatelliseren van de Holocaust en levert daarmee een inbreuk op op de rechten van de overlevenden van de Holocaust en de nabestaanden van de slachtoffers daarvan.’

Baudet wordt dus verweten dat zijn vergelijking leidt tot bagatellisering van de Holocaust. Zijn vrijheid van meningsuiting te beperken, is toelaatbaar en volgens het Gerechtshof ook noodzakelijk omdat er een zgn. ‘pressing social need’ is om een grens te stellen aan de vrijheid van meningsuiting van Baudet. Aan Baudet komt in beginsel een beroep toe op het recht op vrijheid van meningsuiting, maar dat beroep strandt op beperkingen die bij wet zijn voorzien (art. 6:162 BW = onrechtmatige daad) en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de bescherming van de rechten van anderen. Voor dat recht is het Centraal Joods Overleg opgekomen, samen met CIDI en vier overlevenden van de Sjoa. Het Gerechtshof heeft hen in het gelijk gesteld.

CJO-voorzitter Chanan Hertzberger: “De uitspraak van het Gerechtshof is een bevestiging van het vonnis van de rechtbank. De vrijheid van meningsuiting is niet belangrijker dan het mogen krenken van mensen, in dit geval het beledigen van Joden. Daarmee heeft het Hof kristalhelder duidelijk gemaakt dat vergelijkingen zoals Baudet die maakt, maar die we ook elders in de samenleving tegen kunnen komen, over de juridische schreef gaan. In juridische termen: dit is onrechtmatig. In gewone mensentaal: er zijn grenzen aan vergelijkingen die je in het openbaar mag maken, en de vergelijking trekken tussen maatregelen ter bestrijding van de Corona-pandemie en de Sjoa mag niet. Niet door gewone mensen en zeker ook niet door politici en Tweede Kamerleden.”