Marc van Berkel eerste CJO-leerstoelhouder Holocausteducatie

door | sep 7, 2023 | Herdenken, Nieuws

Marc van Berkel is per 1 september 2023 benoemd tot bijzonder hoogleraar Holocausteducatie aan de Faculteit der Letteren aan de Radboud Universiteit. De leerstoel is een initiatief van het Centraal Joods Overleg (CJO) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Van Berkel doet onderzoek op het kruispunt van historische thema’s en het onderwijs. Hij richt zich hierbij op de Holocaust en de representaties hiervan in het geschiedenisonderwijs door de jaren heen. Door leermiddelen en curricula te bestuderen, door docenten en leerlingen te bevragen, en door docenten te ondersteunen met trainingen of nascholingen, draagt de onderzoeker bij aan de verbetering van Holocausteducatie.

CJO-voorzitter Chanan Hertzberger: “Het Centraal Joods Overleg is sinds haar oprichting nu ruim 25 jaar geleden, voortdurend bezig geweest om de herinnering aan de Holocaust levend te houden. Educatie over de Holocaust hangt daar ten nauwste mee samen. Daarom heeft het CJO ervoor gekozen om een leerstoel in het leven te roepen die als het ware een academische laag legt over alles wat er op het gebied van Holocaust-educatie wordt gedaan. Het CJO heeft de samenwerking gezocht met de Radboud Universiteit om daar de leerstoel te vestigen, en heeft in Marc van Berkel die werkzaam is bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen de juiste persoon gevonden om deze leerstoel te gaan bekleden.”

‘Onderzoek, voorlichting, training en mediageletterdheid zijn nodig’, aldus Van Berkel. ‘Kennis over de Holocaust neemt af, zowel onder jongeren als onder docenten. Bovendien ontstaan steeds vaker vertekende of gedramatiseerde interpretaties van de Holocaust’. Met zijn onderzoek hoopt hij het historisch besef van docenten en jongeren ten aanzien van de Holocaust te vergroten. ‘De Holocaust was een historische gebeurtenis, maar gaat uiteindelijk over het gedrag van mensen in extreme omstandigheden’.

Over Marc van Berkel

Marc van Berkel (Tilburg, 1961) begon zijn academische loopbaan aan de Universiteit van Leiden waar hij in 1988 de opleiding Geschiedenis afrondde. Hij werkte als geschiedenisdocent in Rostock en Voorburg en was betrokken bij diverse onderzoeksprojecten Vanaf 2007 werkt hij als senior docent Geschiedenis aan de Academie Educatie van de HAN. In 2012 begon hij aan zijn PhD aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als resultaat een proefschrift over vijftig jaar Holocaust-representaties in het voortgezet onderwijs in Noordrijn-Westfalen en Nederland.

Van Berkel heeft verschillende onderzoeksprojecten geleid, onder meer over het kennisniveau van Nederlandse jongeren over de Tweede Wereldoorlog, de praktijk van WOII- en Holocausteducatie in Nederland, alsmede over de representatie van de dekolonisatie van Nederlands-Indië en de erfenis van Srebrenica in het geschiedenisonderwijs. Ook is hij lid van de Nederlandse delegatie bij de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).