Nepnieuws van Federatief Joods Nederland – GVB niet antisemitisch

door | dec 14, 2017 | Nieuws

Al geruime tijd werpt Federatief Joods Nederland – een marginale splintergroep met minder leden dan nodig zijn voor een potje bridge- zich ten onrechte op als “spreekbuis  van de Nederlandse Joodse Gemeenschap”. Zo ook toen het gisteren het nepnieuws verspreidde dat in Amsterdam een buschauffeur een groep Joodse jongens bewust had geweigerd.

Het contrast met het Centraal Joods Overleg, de werkelijke vertegenwoordiger van (georganiseerd) Joods Nederland, kan bijna niet schrijnender.

Waar FJN besloot meteen hoog van de toren te blazen door te insinueren dat er antisemitisme in het spel was , besloot het CJO de zaak eerst  te onderzoeken en contact met het GVB op te nemen. Uit dit contact bleek dat het GVB de zaak hoog opnam, en een grondig onderzoek was begonnen. Reden voor het CJO om niet onmiddellijk naar buiten te treden. Meer dan terecht blijkt nu.

Binnen enkele  uren werden wij teruggebeld met de mededeling dat uit camerabeelden blijkt dat de groep op geen enkele wijze aan de chauffeur heeft aangegeven mee te willen. Bovendien stopt de chauffeur bij de volgende halte gewoon voor een man met een keppel die hij bovendien keurig te woord staat. Kortom; van antisemitische motieven is absoluut geen sprake.

De handelswijze van FJN is volstrekt laakbaar. In de eerste plaats worden er ten onrechte verwijten gemaakt aan het adres van het GVB in het algemeen en de chauffeur in het bijzonder.  Wat het CJO betreft was de handelswijze van het GVB snel en adequaat. Een welgemeend excuus van FJN aan het adres van het GVB en de chauffeur zou ronduit gepast zijn.

In de tweede plaats wekt FJN bewust de indruk uit naam van Joods Nederland te spreken. Als de heer Loonstein zich (naar onze mening) voor de zoveelste keer bespottelijk, opdringerig en dwaas wil profileren moet hij dat vooral doen, maar niet uit naam van Joods Nederland. Tevens zorgt Loonstein door een volstrekt gratuit gebruik van het woord antisemitisme voor een devaluatie van dat begrip. En daarmee doet hij de Joodse gemeenschap kwaad.

Juist in een tijd waar het CJO en haar achterban zich grote zorgen maken over oprukkend antisemitisme, is dit gedrag  volstrekt contraproductief in de  strijd tegen echt antisemitisme.

Het Centraal Joods Overleg wil dan ook met klem benadrukken dat:

  • wij geen enkele reden hebben om te veronderstellen dat er hier sprake was van antisemitische motieven
  • wij de insinuaties aan het adres van het GVB en de chauffeur ten zeerste betreuren
  • wij bijzonder te spreken zijn over de wijze waarop het GVB met deze zaak is omgegaan
  • uitingen van de eenmansfederatie van de heer Loonstein absoluut geen afspiegeling van de mening van Joods Nederland zijn
  • het mandaat om namens Joods Nederland te spreken uitsluitend bij het CJO ligt