Oproep: “Stop het vergelijken van de holocaust met Covid-19”

door | sep 19, 2021 | Nieuws

Vooraanstaande Joodse organisaties roepen de fracties in de Tweede Kamer op zich krachtig uit te spreken tegen vergelijkingen tussen de situatie rond Covid-19 en de holocaust. Dat gebeurt op de dag dat het Holocaust Namenmonument wordt onthuld. Zowel op sociale media en op straat, als ook in de Tweede Kamer worden deze vergelijkingen gemaakt. Hierbij de volledige oproep:

“Aan alle fracties van de Tweede Kamer,

Vandaag, zondag 19 september, wordt in aanwezigheid van koning Willem-Alexander in Amsterdam het Holocaust Namenmonument onthuld, waarmee de 102.000 in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden en honderden vermoorde Sinti en Roma worden herdacht. 

Dit meest dramatische hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis en het onnoemelijke leed dat dit heeft veroorzaakt, worden steeds vaker vergeleken met huidige maatschappelijke vraagstukken, zoals bij de discussies over het al dan niet vaccineren tegen Covid-19.

Dat gebeurt niet alleen op straat en sociale media – met het dragen van gele Jodensterren en parallellen die worden getrokken met de uitsluiting van toen – ook volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer maken zich daaraan schuldig. 

Vijf vooraanstaande Nederlands-Joodse organisaties vinden dit niet alleen buitengewoon kwetsend, ook worden de lessen die uit die zwartste periode van de twintigste eeuw moeten worden getrokken, hierdoor inflatoir. Wij benadrukken alleen al het feit dat mensen die in alle vrijheid een keuze maken zich niet te laten vaccineren, worden vergeleken met bevolkingsgroepen die destijds helemaal geen keuze hadden, mensen die enkel en alleen werden vermoord om wie ze waren. Dit soort vergelijkingen gaan op alle mogelijke manieren mank. Ze vergroten bovendien het risico dat echte genocides nu en in de toekomst niet meer zullen worden herkend. 

Wij mengen ons niet in de discussie over het al dan niet vaccineren, maar roepen u allen op zich te keren tegen elke misplaatste vergelijking tussen de situatie van toen en die van nu. Uit respect voor de miljoenen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ter wille van een veilige en vreedzame samenleving voor ons en onze kinderen. 

Als volksvertegenwoordiger heeft u een voorbeeldfunctie. Ondergetekenden verzoeken u met klem uw verantwoordelijkheid te nemen.

Hoogachtend,

Jacques Grishaver, voorzitter Nederlands Auschwitz Comité

Hanna Luden, directeur Centrum Informatie en Documentatie Israel

Ronny Naftaniel, voorzitter Centraal Joods Overleg

Emile Schrijver, algemeen directeur Nationaal Holocaust Museum

Esther Voet, hoofdredacteur Nieuw Israëlietisch Weekblad”