Protestantse Kerk wenst de Joodse gemeenschap een shana tova.

door | aug 31, 2021 | Nieuws

T.g.v. Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar 5782 heeft de Protestantse Kerk in Nederland de hartelijke nieuwjaarswensen overgebracht aan de Joodse gemeenschap. In de brief gericht aan het CJO herhaalt de Kerk “er alles aan te doen om de joods-christelijke relaties verder te laten groeien tot een diepe vriendschap van gelijkwaardige partners” en spreekt zij de hoop uit “dat Joden en Christenen samen met anderen blijven streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.” Dit is de brief:

“Als Protestantse Kerk weten we ons verbonden met de Joodse gemeenschap in Nederland, net zo divers en veelkleurig als de hele samenleving. In visie en beleid willen we als kerk belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christelijk geloof, de ontmoeting met het jodendom bevorderen en actief te zijn in de bewustwording en bestrijding van antisemitisme.

In haar Verklaring van Erkenning van schuld en verantwoordelijkheid voor de toekomst van 8 november 2020 heeft de Protestantse Kerk uitgesproken alles te doen wat mogelijk is om de joods-christelijke relaties verder te laten groeien tot een diepe vriendschap van gelijkwaardige partners, onder andere verbonden in de strijd tegen het hedendaagse antisemitisme.

Wij spreken de hoop uit dat Joden en christenen samen met anderen blijven streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen, zonder antisemitisme, racisme of andere vormen van uitsluiting.

In het House of Prayer and Study (HOPS) in Nes Ammim hangt een gedicht van Gerty Spies (1897-1997), een Duitse Jodin en overlevende van Theresienstadt. Daarin schrijft zij indringend over schuld en verantwoordelijkheid. Haar woorden zijn actueel tot op de dag van vandaag.

Wat is de schuld van de onschuldige?

Hoe begint het?
Het begint als hij – kalm –
en met zijn armen losjes naast zijn lichaam zijn schouders ophaalt
en terzijde staat
zijn jas dicht knoopt
en een sigaret opsteekt, terwijl hij zegt:
Je kunt er niets aan doen.
Kijk, daar begint de schuld
van de onschuldige.

Sjalom en alle goeds,

Dr. R. de Reuver
Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Ds. J. Snaterse
Voorzitter Protestantse Raad voor Kerk en Israël

Dr. E. Klootwijk
Wetenschappelijk beleidsmedewerker Kerk en Israël, Joods-christelijke relaties, Protestants Landelijk Dienstencentrum”