Reactie CJO op advies van de centrale raad voor Joden in Duitslang om geen keppels te dragen

door | apr 26, 2018 | Nieuws

Onlangs adviseerde Josef Schuster, voorzitter van de ‘centrale raad voor Joden in Duitsland’, Joden om in ‘grootstedelijke milieus’ geen keppel te dragen omdat dit te gevaarlijk is geworden. Na een scala van incidenten was de spreekwoordelijke druppel het voorval vorige week waarbij twee mannen met keppel in Duitsland door een Syrische immigrant werden aangevallen die daarbij antisemitische  opmerkingen maakte. De videobeelden van dit voorval gingen viraal en zorgden terecht voor grote verontwaardiging.

Diverse politici, belangengroepen en individuen reageerden met afschuw op het toenemend antisemitisme in het algemeen en dit incident in het bijzonder.  Zo zullen aanstaande woensdag diverse Duitsers in het openbaar een keppel dragen om een signaal af te geven tegen het toenemend antisemitisme.

Hoe hartverwarmend dit signaal ook moge zijn, zonder concrete, duidelijke stappen om antisemitisme uit de samenleving te verdrijven, zal het niet lang duren voordat belangrijke aantallen Duitse Joden tot de conclusie komen dat er voor hen blijkbaar geen plaats meer is in Duitsland. Zoals in Frankrijk al jaren het geval is.

In een Europa waar dergelijke voorvallen zich blijven voordoen en bovendien synagogen en andere Joodse instellingen zwaar beveiligd moeten worden, is het begrijpelijk dat Schuster met een dergelijke waarschuwing komt. Zijn woorden zijn een goede illustratie van de ernst van de situatie. Echter, het niet openlijk uiten van je religieuze overtuiging geeft  op korte termijn enige persoonlijke veiligheid maar zal op lange termijn van bitter weinig waarde blijken te zijn. Het is namelijk slechts symptoombestrijding; het werkelijke probleem is veel groter dan alleen het verbergen van wat uiterlijke kenmerken van een religie. Het werkelijke probleem is een groeiende reactionaire en fascistoïde onderstroom in alle samenlevingen van west- en midden Europa.

Wanneer het Joden onmogelijk wordt gemaakt zich openlijk als Jood te profileren is dat niet alleen dermate schadelijk voor de Joodse gemeenschap dat men zich gedwongen voelt zijn heil elders te zoeken maar ook funest voor de democratie in het algemeen.

Wij  móeten een samenleving creëren waar iedereen openlijk zichzelf kan zijn en er geen plaats is voor antisemitisme, discriminatie of wat voor vorm van uitsluiting dan ook. Hier ligt een enorme taak voor de politiek en de kerken van alle gezindten en vele maatschappelijke organisaties. En die taak kunnen we alleen uitvoeren als alle mensen van goede wil zich verenigen.


Niet voor publicatie: Indien u meer informatie wenst over dit bericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Centraal Joods Overleg: de heer Ron van der Wieken. Telefoon:06-54734332 mail: info@cjo.nl