Reactie CJO op misbruik Uilenburger sjoel voor de alternatieve kristallnachtherdenking

door | nov 4, 2016 | Nieuws

Het Centraal Joods Overleg heeft met afkeer kennis genomen van de alternatieve Kristallnachtherdenking die op 9 november gepland staat in de Uilenburgersjoel.

Het CJO organiseert al jaren de officiële Kristallnachtherdenking om de verschrikkingen te herdenken die op 9 november 1938 in Nazi-Duitsland plaatsvonden. Hierbij werden 92 Joden vermoord, 267 synagogen in brand gestoken en circa 7500 winkels verwoest. Deze explosie van antisemitisch geweld vormde de inleiding op de volledige uitsluiting, vervolging en tenslotte  vernietiging van miljoenen Europese Joden.

Waar bij de herdenking van het CJO deze weerzinwekkende opmaat naar de Holocaust centraal staat, lijkt de alternatieve herdenking eerder een gelegenheid voor het uiten van antizionistische en antisemitische sentimenten.

Ter illustratie trok vorig jaar Haneen Zoabi, nota bene een Israëlisch parlementslid, van leer tegen de staat Israël en vergeleek de situatie in Israël met die van nazi-Duitsland. Uitingen die volgens de werkdefinitie van de Europese Unie onmiskenbaar als antisemitisch bestempeld dienen te worden.

Dat dergelijke beschuldigingen nota bene geuit worden bij een Kristallnachtherdenking maakt dit nog stuitender.

De Uilenburgersjoel was ooit de gebedsplaats van een deel van de bewoners van de Jodenbuurt. Na de Tweede Wereldoorlog werd pas in 1995 het gebouw weer in gebruik genomen, onder meer als sjoel. Het is tekenend voor de Platform-organisatie dat zij deze locatie kiest en zelfs niet schroomt om met juridische stappen de wens van de Uilenburgersjoel  te dwarsbomen om de herdenking elders plaats te laten vinden. Dat er op geen enkele manier rekening wordt gehouden met  de Joodse gevoeligheden ten aanzien van een antizionistische en anti-Joodse manifestatie op deze historisch beladen plaats, kenmerkt het karakter van deze alternatieve Kristallnachtherdenkers. Dat juist voor deze plek is gekozen kunnen wij dan ook niet anders zien dan betreurenswaardig, stuitend en provocatief.