Reactie op antisemitisme tijdens de Apeldoornse Vredesweek

door | jan 30, 2017 | Antisemitisme bestrijding, Nieuws

Het CJO heeft kennis genomen van de antisemitische uitingen tijdens de vredesweek in Apeldoorn, die op poten is gezet door organisaties die gelieerd zijn aan de Protestantse Kerk Nederland (PKN) .

Allereerst zijn wij van mening dat de vermeende uitlatingen waarin a) gesteld wordt dat Israël een racistische staat is b)  het bestaansrecht van Israël (als Joodse staat) ontkend wordt en c) Palestijnse jihadisten vergeleken  worden   met verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog zonder meer antisemitisch zijn.  Als leidraad hiervoor hanteren wij de werkdefinitie van de Europese Unie. Deze definitie,  die door 31 landen onderschreven wordt, stelt glashelder dat er (onder andere) sprake is van antisemitisme als er paralellen worden getrokken tussen de hedendaagse Israëlische politiek en die van de nazi’s of als het recht op zelfbeschikking van het Joodse volk ontkend wordt, bijvoorbeeld door te stellen dat de staat Israël op racisme is gebaseerd.

De woorden van Eddy Anneveldt  richting de heer Fürstenberg dat door hem zijn beeld van Joden er niet bepaald beter op geworden is, raken de kern van generalisatie en daarmee discriminatie en antisemitisme.  Dat het gehele Joodse volk verantwoordelijk gehouden wordt voor de uitlatingen van één Jood is net zo onzinnig als dat de woorden van Anneveldt aanleiding  zouden zijn voor Joden om hun beeld van alle niet-Joden bij te stellen.

Omdat dit niet de eerste keer is dat organisaties die onderdeel van het PKN uitmaken negatief in het nieuws komen vanwege dergelijke standpunten, zal het CJO over deze kwestie in overleg gaan met de PKN.

 

Update: naar aanleiding van het gesprek tussen de organisatie van de Apeldoornse Vredesweek en de heer Fürstenberg is men met de volgende verklaring gekomen:

In Apeldoorn is de afgelopen maanden een conflict ontstaan tussen enerzijds vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en anderzijds organisatoren van de Vredesweek. Aanleiding zijn uitspraken die tijdens de Vredesweek in september 2016 zijn gedaan tijdens een lezing in de Lutherse kerk. Ondergetekenden zijn daarop met elkaar in gesprek gegaan om na te gaan of herstel van de relatie mogelijk is.

Uitspraken van de omstreden lezing door de heer Kees Blok over Israël en Palestina zijn besproken. Ondergetekenden zijn het met elkaar eens dat de volgende uitspraken zijn gedaan door de heer Blok:

  • Gebruik van de term ‘Joods ras’
  • De suggestie dat als er meer was gesproken met Himmler in de Tweede Wereldoorlog de Shoah (vernietiging van de Joden) minder erg had uitgepakt
  • De Palestijnse jihadisten zijn te vergelijken met de geuzen en onze verzetsstrijders in WOII

Volgens de definitie van antisemitisme die het Europees Parlement (http://www.antisem.eu/projects/eumc-working-definition-of-antisemitism/) hanteert, zijn dit antisemitische uitlatingen, en vallen ze niet onder legitieme kritiek op de staat Israël. Ondergetekenden nemen daarom met kracht afstand van deze antisemitische uitlatingen.

De organisatoren van de Vredesweek hechten eraan te onderstrepen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de invulling van de diverse thema-avonden tijdens de Vredesweek, maar betreuren wel dat de heer Fürstenberg hieraan is blootgesteld terwijl hij vooraf voor deze spreker heeft gewaarschuwd. Tijdens de lezing is er niet ingegrepen door de daarbij aanwezige organisatoren van de Vredesweek. Er is daarom afgesproken dat in de toekomst zorgvuldig wordt gekeken naar samenkomsten (gastsprekers, format, gespreksleiders, etc.) in de Vredesweek, zodat een herhaling van het bovenstaande niet meer voorkomt. Bovendien wil de organisatie van de Vredesweek volop aandacht geven aan antisemitisme de komende tijd.

De heer Anneveldt, voorzitter van de Kerngroep Vredesweek, erkent dat hij in het heetst van de strijd een generaliserende uitspraak over zijn beeld van Joden heeft gedaan, en neemt dit terug. Tevens voelt hij zich als voorzitter van de Vredesweek extra verantwoordelijk om een dergelijke lezing in de toekomst te voorkomen. De heer Fürstenberg heeft aangegeven dat hiermee de kous af is, dat hij de heer Anneveldt niet antisemitisch vindt, en dat hij uitziet naar een vruchtbare samenwerking in de (nabije) toekomst.

Eddy Anneveldt, voorzitter Kerngroep Vredesweek Apeldoorn

Erwin van der Bij, lid Kerngroep Vredesweek Apeldoorn

Tom Fürstenberg, voorzitter Stichting Joods Apeldoorn