Verklaring Centraal Joods Overleg (CJO)

door | okt 6, 2023 | Nieuws

Toelichting bij uitnodiging minister Sigrid Kaag als spreker Nationale Kristallnachtherdenking

Het Centraal Joods Overleg (CJO) heeft onlangs de sprekers voor de jaarlijkse Nationale Kristallnachtherdenking op 9 november aanstaande bekendgemaakt. De uitnodiging van een van de sprekers, mevrouw Sigrid Kaag in haar hoedanigheid als demissionair vice-premier, heeft geleid tot de nodige kritiek. Hierbij wordt met name gerefereerd aan de tijd dat mevrouw Kaag minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was in kabinet Rutte III en aan haar vermeende rol in de (indirecte) subsidiëring van Palestijnse terreurbewegingen.

Het behoeft geen toelichting dat iedereen een oordeel mag hebben over de keuze voor de sprekers bij deze voor de Joodse gemeenschap zo belangrijke herdenking. Het CJO is van mening dat het goed is om daarbij de feiten leidend te laten zijn.

Het voornaamste punt van kritiek op mevrouw Kaag is dat de Nederlandse overheid in de periode dat zij als minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tijdens het kabinet-Rutte III, subsidie heeft verstrekt aan de Palestijnse landbouworganisatie UAWC. Deze organisatie werd al sinds 2007 gesteund door de Nederlandse overheid en ontving daarnaast ook subsidie van de Europese Unie en de Verenigde Naties.

In augustus 2019 pleegden twee medewerkers van het UAWC een terreuraanslag, waarbij een Israëlisch meisje werd gedood. De twee terroristen die deze aanslag pleegden bleken ook lid van de terreurorganisatie Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). De Nederlandse overheid heeft de subsidie aan UAWC na deze aanslag en na het blootleggen van nauwe banden tussen UAWC en terreurorganisatie PFLP gestopt.

Mevrouw Kaag verklaarde in 2020 nooit te willen samenwerken met organisaties “die zich schuldig maken aan terrorisme, aanzetten tot geweld, haat zaaien of andere activiteiten die strijdig zijn met het Nederlands buitenlands beleid.”

In het eindrapport over de subsidieverstrekking aan UAWC dat begin 2022 verscheen, werd gesteld dat de signalen van nauwe banden tussen landbouworganisatie UAWC en terreurbeweging PFLP te lang door het ministerie van Buitenlandse Zaken en haar bewindspersonen – waaronder mevrouw Kaag – niet serieus zijn genomen. Dat is ernstige kritiek, maar biedt geen legitimatie voor stellingen dat mevrouw Kaag bewust en actief Palestijnse terreurorganisaties zou hebben gesteund of dat zij een vijand zou zijn van Israël en het Joodse volk.

Het CJO betreurt de wijze waarop critici zich uiten over de keuze van demissionair vice-premier Sigrid Kaag als spreker bij de Nationale Kristallnachtherdenking. De wijze waarop zij wordt neergezet komt niet overeen met de feiten, en past op geen enkele wijze bij een waardige en voor de Joodse gemeenschap belangrijke herdenking van de Kristallnacht.

Chanan Hertzberger, voorzitter Centraal Joods Overleg (CJO)

Hans Weijel, vicevoorzitter

Dave Heilbron, penningmeester