Verklaring over vijandelijkheden Gaza-Israel

door | mei 13, 2021 | Nieuws

Veel van de leden van het Centraal Joods Overleg hebben familie en vrienden in Israel. Ze zijn bezorgd over de voortdurende raketbeschietingen en onderlinge onlusten tussen Joden en Arabieren. Het CJO toont zich in een verklaring solidair met de Israëlische bevolking en roept Joden en Arabieren op zich niet te laten opjutten door “extremistische provocateurs”.

Verklaring CJO

In het licht van de voortgaande vijandelijkheden tussen Gaza en Israël, vraagt de koepel van Joodse organisaties in Nederland, het Centraal Joods Overleg (CJO) aandacht voor het volgende:

  1. Veel van onze leden hebben familie en vrienden in Israël. Tegen die achtergrond is het CJO bezorgd over en solidair met de bevolking van Israel, die voortdurend onder vuur ligt van raketten, die uitsluitend tot doel hebben zoveel mogelijk burgers te treffen.
  2. Geen land ter wereld kan toestaan dat dergelijke massale en doelgerichte aanvallen op zijn bevolking onbeantwoord blijven en de bron van het geweld in stand wordt gehouden. Israël heeft het recht en de plicht zich hiertegen te verdedigen. 
  3. Het CJO betuigt zijn medeleven met alle burgerslachtoffers, zowel in Israel als in Gaza, en spreekt de hoop uit dat hun aantal zo beperkt mogelijk zal blijven. 
  4. Het CJO realiseert zich dat de emoties over Jeruzalem recentelijk hoog zijn opgelopen, maar vindt het niet te bevatten, dat deze enige reden zouden kunnen vormen voor de uitbarsting van het massale geweld waarvan we nu getuigen zijn.
  5. Het CJO is diep verontrust over het onderlinge geweld in diverse gemengde steden van Israël. Wij roepen de bevolking van Israel, Jood en Arabier, op zich niet door extremistische provocateurs te laten opjutten en het samenleven op basis van respect en gelijkheid te hervatten. 

Amsterdam,

13 mei 2021