Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa

door | feb 16, 2015 | Restitutie

De Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa werd eind december 2001 opgericht. Deze Stichting heeft claims behandeld voor niet-uitbetaalde schadevergoedingen voor effecten. Tevens kon men claims indienen voor het in rekening brengen van opengebroken bankkluisjes en claims die betrekking hadden op de zogenaamde Puttkammerlijst. Aanvragen konden worden ingediend tot 31 december 2002. Onder voorwaarden konden claims met betrekking tot vergoeding van de in rekening gebrachte kosten voor het openbreken van safeloketten tot 1 november 2003 bij de Stichting worden ingediend. De stichting is in 2006 opgeheven.