Reactie op benoeming Saudi-Arabië in VN-vrouwenrechtencommissie

Soms doen zich situaties voor die, als ze niet zo diep triest waren, hilarisch zouden zijn. De benoeming van notoire mensen- en vrouwenrechtenschender Saudi-Arabië in de commissie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met vrouwenrechten is zo’n situatie.

Gert-Jan Segers van de Christenunie verwoordde het treffend door te stellen dat het bizar is dat een land waar vrouwen niet mogen autorijden of zonder mannelijke begeleiding de deur niet uit mogen  een rol krijgt in het toezicht op vrouwenrechten.  Alsof je een pyromaan hoofd van de brandweer maakt!

Hoewel dit soort dwaze aanstellingen binnen de VN niet ongebruikelijk zijn, zou je verwachten dat deze benoeming in ieders ogen krankzinnig en ontoelaatbaar zou zijn.  Voor alle duidelijkheid hebben we het hier over een land waar in 2002 15 meisjes omkwamen omdat de sharia politie de meisjes ervan weerhield een brandend schoolgebouw te verlaten omdat zij geen hoofddoekjes droegen en er geen mannelijke familieleden waren om hen te vergezellen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat volgens het World Economic Forum er slechts drie landen zijn waar vrouwen er slechter aan toe zijn.                                         Cees Flinterman ziet dit anders. Deze emeritus hoogleraar internationaal recht is van mening dat deze aanstelling er juist toe kan bijdragen dat de positie van vrouwen beetje bij beetje verbetert en zo een steuntje in de rug kan zijn.

Lees Verder →

Reactie CJO op Holocaustvergelijkingen

De vee-industrie is een grootschalige, geindustrialiseerde Holocaust. Deze man [Trump] is Hitler. Wilders is op weg Hitler te worden

Wanneer mensen duidelijk moet worden gemaakt dat we te maken hebben met een kwalijke situatie of persoon, is het bij opiniemakers niet ongebruikelijk om de Holocaust, als maatstaf voor het ultieme kwaad,  erbij te halen.

Zo ook Paus Franciscus die, notabene aan de vooravond van  Jom Hashoa (de internationale herdenkingsdag van de Holocaust), stelde dat “veel vluchtelingenkampen net concentratiekampen zijn’.

In de eerste plaats gaat deze vergelijking natuurlijk compleet mank. (Is er een beleid van overheidswege om vluchtelingen uit te roeien? Worden alle bezittingen van vluchtelingen bij aankomst geroofd en de identiteit vervangen door een getatoeëerd kampnummer?)   Ook kun je vraagtekens zetten bij de effectiviteit van een dergelijke godwin. Belangrijker lijkt echter de wijze waarop dergelijke vergelijkingen het leed van de Holocaust zelf marginaliseren.

Toegegeven, feitelijk kan alles met alles vergeleken worden.  Maar afgezien of het nuttig is, is er ook de lading die een vergelijking met zich meebrengt.  Hoewel de vaststelling dat Hitler vegetariër was feitelijk correct is, is het begrijpelijk dat iemand als Marianne Thieme er niet van gediend zal zijn met Hitler vergeleken te worden vanwege de connotatie.

Al met al lijken dergelijke vergelijkingen vooral een trivialisering van de geschiedenis voor goedkoop (emotioneel) gewin over de hoofden van zes miljoen vermoordde Joden. Iets waar het Centraal Joods Overleg zich dan ook met klem van distantieert.

Waar antizionisme overgaat in antisemitisme

onderstaand artikel heeft het CJO op 25 april ingestuurd om op de website Joop.nl te plaatsen 

 

Dus je wilt iets zeggen over Israël? Dan is de kans groot dat, ongeacht wat je te zeggen hebt, je dit niet in dank wordt afgenomen. Waar voor de één bedenkingen bij het beleid van Netanyahu voldoende  zijn om van antisemitisme te spreken, meent een ander dat er niets mis is om tijdens een demonstratie tal van klassieke antisemitische vooroordelen van stal te halen, te projecteren op Israël om vervolgens te eindigen met “fuck de Talmoed’.[1]

Dat de waarheid ergens in het midden ligt moge duidelijk zijn. Toch rest de vraag waar je redelijkerwijs kunt stellen dat antizionisme overgaat in antisemitisme. De standaard  die wij hiervoor willen aandragen is  de zogenaamde 3 D-norm; demonisation, double standards en delegitimazation zoals beschreven door Natan Sharansky.[2]

Van de eerste D, demonisering, is sprake wanneer het beleid van Israël buiten alle proporties hard beoordeeld wordt. Zo is het onder criticasters van Israël niet ongebruikelijk om het beleid te vergelijken met de wandaden van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor eenieder met een greintje historische kennis is het klip en klaar dat elke vergelijking tussen het optreden van Israël en de systematische, van overheidswege georganiseerde moord op  zes miljoen mensen, volledig mank gaat en een klap in het gezicht is van ieder weldenkend mens. De Europese Unie gaat hier in mee. Hun werkdefinitie, die door 31 landen gehanteerd wordt, stelt (onder andere) dat er sprake van antisemitisme wanneer het hedendaags beleid in Israël wordt vergeleken met dat van de nazi’s. [3] Lees Verder →

Hitler afbeelding in kleurboek Kruidvat

Naar aanleiding van het tekenboek met daarin een afbeelding van Hitler heeft  het CJO contact opgenomen met A.S. Watson, de holding maatschappij van het Kruidvat

A.S. Watson geeft aan  geschokt te zijn door  de afbeelding en heeft het desbetreffende kleurboek onmiddellijk terug getrokken uit de winkels. De maatschappij heeft  zelf onderzoek gedaan, hoe het mogelijk is dat deze boeken in de winkel terecht zijn gekomen. De boeken kwamen van de Belgische uitgever Trifora. Deze heeft de kleurboeken met historische figuren in India laten produceren. A.S. Watson heeft aangegeven dat noch bij de Indiase produktiemaatschappij , noch bij Trifora er kwade opzet in het spel was.

In India wordt blijkbaar anders tegen nazi Duitsland aangekeken dan in het westen. We hebben met A.S.Watson de afspraak gemaakt dat in de toekomst de in India geproduceerde boeken  extra gecontroleerd zullen worden.

Een jammerlijk gemiste kans!

Het nationaal 4en5mei Comité heeft besloten om de groep Broederliefde met rapper Emms niet te benoemen tot Ambassadeur van de Vrijheid op de komende bevrijdingsdag.

In de eerste plaats was het natuurlijk een  blunder van het Comité om rapper Emms, een man met een voorgeschiedenis van onversneden antisemitische kreten,  te kandideren voor het ambassadeurschap; er was duidelijk niet voldoende antecedentenonderzoek gedaan. Maar toen zijn wandaden aan het licht kwamen toonde rapper Emms zich zeer schuldbewust. Hij bood excuses aan  en heeft een bezoek gebracht aan Auschwitz.

Het Comité aanvaardde zijn excuses en handhaafde aanvankelijk het ambassadeurschap. Echter, door de emotionele klachten van enkele particulieren  is het Comité-en dat is de tweede blunder-  weer in zijn schulp gekropen en heeft besloten om Emms en zijn groep niet te benoemen tot Ambassadeur van de Vrijheid.

Lees Verder →

Uitnodiging Jom Hasjoa-herdenking

In 1962, toen de tot monument verbouwde resten van de voormalige Hollandsche Schouwburg op 4 mei voor het eerst in gebruik werd genomen als Monument voor de Nationale Dodenherdenking en de toenmalig burgemeester van Amsterdam, Mr. G. van Hall, de herinneringsvlam ontstak, vonden vele Joden in Nederland deze plek nog te beladen om samen te komen en te herdenken. Nadat Jacques Presser in 1965 koos om juist hier zijn boek “Ondergang” te presenteren, namen Joodse jeugdorganisaties het initiatief  de jaarlijkse Joodse herdenking van de Jodenvervolging, de Sjoa, de Jom Hasjoa-herdenking, die al sinds 1946 elders werden georganiseerd, nu wel te organiseren in de Hollandsche Schouwburg. Joodse jeugdorganisaties spelen nog steeds een belangrijke rol in de ceremonie. Tijdens de plechtige bijeenkomst waarvan de Hebreeuwse datum samenvalt met de opstand in het getto van Warschau, worden wereldwijd de joodse slachtoffers van de nazi – terreur herdacht.

In 2017, op maandagavond 24 april 2017 / 27 Nissan 5777 om 19.00 uur precies, wordt op de binnenplaats van de Hollandsche Schouwburg, Plantage Middenlaan 24 te Amsterdam (1018 DE) de Jom Hasjoa herdenking georganiseerd voor de gehele joodse gemeenschap in Nederland, in al haar diversiteit.

Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn. Wij stellen het buitengewoon op prijs indien u persoonlijk getuige zou willen zijn van dit voor ons allen zo bijzondere moment. Wij hopen daarom zeer op uw aanwezigheid bij de Jom Hasjoa herdenking in 2017.

 

Brief aan burgemeester Aboutaleb na aanleiding van “Hamasconferentie’

Aan Burgemeester Ir. A. Aboutaleb

Voorzitter van het College van B&W te Rotterdam

Rotterdam, 31 januari 2017.

 

Geachte Burgemeester,

Donderdag aanstaande zal in de Gemeenteraad een debat plaatsvinden over de “Palestinian in Europe Conference” die in onze Doelen op 15 april 2017 zal worden gehouden.

Ondergetekende maakt zich mede namens lokale en nationale joodse kerkgenootschappen ernstig zorgen over toenemend antisemitisme in ons land en dus ook in Rotterdam. Blanke autochtone Nederlanders laten zich steeds meer openlijk antisemitisch uit. Onlangs vernam ik onder meer uit de eerste hand dat een joodse docent bij een Rotterdamse onderwijs-instelling ernstig wordt gediscrimineerd door witte Nederlandse collega’s en dat deze persoon dit niet aanhangig durft te maken uit angst voor ontslag. De indruk is ontstaan dat het uiten van openlijke haat naar Moslims een vrijbrief is om zich ook antisemitisch te uiten. Antisemitisme, zo weet men, is niet weggeweest maar openlijk bedrijven hiervan is een opkomend fenomeen. Zowel moslimhaat als jodenhaat bedreigen onze maatschappij.

Reactie op antisemitisme tijdens de Apeldoornse Vredesweek

Het CJO heeft kennis genomen van de antisemitische uitingen tijdens de vredesweek in Apeldoorn, die op poten is gezet door organisaties die gelieerd zijn aan de Protestantse Kerk Nederland (PKN) .

Allereerst zijn wij van mening dat de vermeende uitlatingen waarin a) gesteld wordt dat Israël een racistische staat is b)  het bestaansrecht van Israël (als Joodse staat) ontkend wordt en c) Palestijnse jihadisten vergeleken  worden   met verzetsstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog zonder meer antisemitisch zijn.  Als leidraad hiervoor hanteren wij de werkdefinitie van de Europese Unie. Deze definitie,  die door 31 landen onderschreven wordt, stelt glashelder dat er (onder andere) sprake is van antisemitisme als er paralellen worden getrokken tussen de hedendaagse Israëlische politiek en die van de nazi’s of als het recht op zelfbeschikking van het Joodse volk ontkend wordt, bijvoorbeeld door te stellen dat de staat Israël op racisme is gebaseerd.

De woorden van Eddy Anneveldt  richting de heer Fürstenberg dat door hem zijn beeld van Joden er niet bepaald beter op geworden is, raken de kern van generalisatie en daarmee discriminatie en antisemitisme.  Dat het gehele Joodse volk verantwoordelijk gehouden wordt voor de uitlatingen van één Jood is net zo onzinnig als dat de woorden van Anneveldt aanleiding  zouden zijn voor Joden om hun beeld van alle niet-Joden bij te stellen.

Omdat dit niet de eerste keer is dat organisaties die onderdeel van het PKN uitmaken negatief in het nieuws komen vanwege dergelijke standpunten, zal het CJO over deze kwestie in overleg gaan met de PKN.

 

Update: naar aanleiding van het gesprek tussen de organisatie van de Apeldoornse Vredesweek en de heer Fürstenberg is men met de volgende verklaring gekomen:

In Apeldoorn is de afgelopen maanden een conflict ontstaan tussen enerzijds vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en anderzijds organisatoren van de Vredesweek. Aanleiding zijn uitspraken die tijdens de Vredesweek in september 2016 zijn gedaan tijdens een lezing in de Lutherse kerk. Ondergetekenden zijn daarop met elkaar in gesprek gegaan om na te gaan of herstel van de relatie mogelijk is.

Uitspraken van de omstreden lezing door de heer Kees Blok over Israël en Palestina zijn besproken. Ondergetekenden zijn het met elkaar eens dat de volgende uitspraken zijn gedaan door de heer Blok:

  • Gebruik van de term ‘Joods ras’
  • De suggestie dat als er meer was gesproken met Himmler in de Tweede Wereldoorlog de Shoah (vernietiging van de Joden) minder erg had uitgepakt
  • De Palestijnse jihadisten zijn te vergelijken met de geuzen en onze verzetsstrijders in WOII

Volgens de definitie van antisemitisme die het Europees Parlement (http://www.antisem.eu/projects/eumc-working-definition-of-antisemitism/) hanteert, zijn dit antisemitische uitlatingen, en vallen ze niet onder legitieme kritiek op de staat Israël. Ondergetekenden nemen daarom met kracht afstand van deze antisemitische uitlatingen.

De organisatoren van de Vredesweek hechten eraan te onderstrepen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de invulling van de diverse thema-avonden tijdens de Vredesweek, maar betreuren wel dat de heer Fürstenberg hieraan is blootgesteld terwijl hij vooraf voor deze spreker heeft gewaarschuwd. Tijdens de lezing is er niet ingegrepen door de daarbij aanwezige organisatoren van de Vredesweek. Er is daarom afgesproken dat in de toekomst zorgvuldig wordt gekeken naar samenkomsten (gastsprekers, format, gespreksleiders, etc.) in de Vredesweek, zodat een herhaling van het bovenstaande niet meer voorkomt. Bovendien wil de organisatie van de Vredesweek volop aandacht geven aan antisemitisme de komende tijd.

De heer Anneveldt, voorzitter van de Kerngroep Vredesweek, erkent dat hij in het heetst van de strijd een generaliserende uitspraak over zijn beeld van Joden heeft gedaan, en neemt dit terug. Tevens voelt hij zich als voorzitter van de Vredesweek extra verantwoordelijk om een dergelijke lezing in de toekomst te voorkomen. De heer Fürstenberg heeft aangegeven dat hiermee de kous af is, dat hij de heer Anneveldt niet antisemitisch vindt, en dat hij uitziet naar een vruchtbare samenwerking in de (nabije) toekomst.

Eddy Anneveldt, voorzitter Kerngroep Vredesweek Apeldoorn

Erwin van der Bij, lid Kerngroep Vredesweek Apeldoorn

Tom Fürstenberg, voorzitter Stichting Joods Apeldoorn

 

Reactie CJO op de antisemitische spreekkoren bij FC Utrecht

Het Centraal Joods Overleg (CJO) heeft met  weerzin kennis genomen van de antisemitische uitingen door een deel van de (vermeende) supporters van FC Utrecht.

In een tijd waarin de campagne ‘Voetbal is van iedereen, zet een streep door discriminatie’ gelanceerd werd, het aantal antisemitische incidenten in Nederland toeneemt en antisemitische spreekkoren uitwaaieren naar andere segmenten van de samenleving, betreuren wij dat de scheidsrechter niet adequaat heeft ingegrepen. Niettemin hebben wij er vertrouwen in dat de KNVB en de openbare aanklager zowel nu als in de toekomst er alles aan doen om hun vorig jaar aangekondigde beleid van snel en kordaat optreden bij discriminerende spreekkoren gevolg te geven.

Het CJO waardeert de wijze waarop de clubleiding van FC Utrecht afstand heeft genomen van deze uitingen maar is verbaasd over de verontwaardigde reactie van de supporters van FC Utrecht.  In plaats van de spreekkoren te veroordelen en excuses aan te bieden, wordt naar anderen gewezen. Net zomin als een inbreker zich ter  verdediging kan beroepen op andere niet bestrafte inbraken, ontslaan kwetsende spreekkoren door andere supporters de fans van FC Utrecht niet van de eigen verantwoordelijkheid. Zeker gezien de geschiedenis met antisemitische incidenten had het de supporters gesierd als ze de hand in eigen boezem hadden gestoken.

Het CJO is dan ook verbaasd  over de wijze waarop de NOS afstand heeft genomen van haar berichtgeving. De genoemde context van Ajacieden die zich als Joods profileren mag nooit als vrijbrief gezien worden om je antisemitisch te uiten. Wat ons betreft is er dan ook slechts sprake van selectieve verontwaardiging bij de wijze waarop een deel van de supporters slechts naar anderen wijzen.

Het CJO zal zich blijven inzetten om een einde te maken aan antisemitische, discriminerende en andere ongewenste uitingen tijdens voetbalwedstrijden.

gesprek CJO met Ali B naar aanleiding van lied “Dat is Money”

bron: alib.nl

bron: alib.nl

Ron van der Wieken, voorzitter van het CJO heeft namens het CJO  contact gezocht met Ali B naar aanleiding van het nummer “Dat is money” met hierin de tekst: ”Maar ik ben op me money als een jew, Dus ik deporteer ze even naar wat ballers uit de hood”. Ron van der Wieken heeft aangegeven dat deze tekst berust op een eeuwenoud vooroordeel dat Joden heel veel kwaad heeft gedaan en nog steeds doet.

Ali B. geeft in zijn reactie aan dit alles geenszins zijn bedoeling was geweest. Het was niet zijn intentie om Joden te beledigen. Hij bedoelde zijn gewraakte opmerking veeleer als een compliment: “joden zijn slim en ik geef nu als moslim aan dat ik die Joodse eigenschap ook heb”. Ron van der Wieken gaf aan dat een dergelijk “compliment” gemakkelijk verkeerd begrepen kan worden en –ook als het door Ali niet zo bedoeld is- open staat voor misbruik.

Ali B. toonde begrip voor het standpunt van het CJO. Het speet hem zeer dat een dergelijk misverstand in het leven is geroepen en hij gaf nogmaals aan dat hij in het geheel  geen anti-joodse gevoelens koestert. Hij had uit de kringen van zijn fans ook geen antisemitische reacties gehad. Daarbij geeft hij ook aan dat hij sterk voorstander is van toenadering tussen Moslims en Joden.

Het gesprek verliep in een rustige en respectvolle sfeer.

Ron van der Wieken geeft als zijn mening dat er hier geen sprake is van antisemitisme en dat verwijten in die zin dan ook niet op hun plaats zijn. Wel heeft Ali B. door gebrek aan kennis van de geschiedenis op een heel verkeerde en zelfs wat bizarre wijze gebruik gemaakt van een buitengewoon hardnekkig vooroordeel ten opzichte van Joden (een vooroordeel dat op zich zelf niet antisemitisch is maar daar wel een bouwsteen van kan zijn). Ali B. heeft zijn spijt daarover betuigd.

Het incident toont nog eens aan hoe noodzakelijk zeer goed onderwijs op het gebied van antisemitisme en discriminatie is.

Het CJO wijst de onbenullige en ordinaire reactie van Federatie Joods Nederland ten enenmale af. Waar bij het CJO de voornaamste Joodse kerkgenootschappen en organisaties  aangesloten zijn, en het daarmee als centraal aanspreekpunt voor media en politiek geldt, is dit  voor FJN geenszins het geval. Uitlatingen namens het FJN moeten dan ook op geen enkele wijze beschouwd worden als afspiegeling van de mening van Joods Nederland noch moet FJN op welke wijze dan ook bezien worden als spreekbuis voor Joods Nederland.

Het incident is wat betreft het CJO gesloten.