Zorg antisemitisme binnen Britse Labour partij

In een brief aan haar Britse zusterorganisatie, The Board of Deputies of British Jews (BoD) heeft het CJO haar steun betuigt voor de activiteiten het BoD in aanloop naar de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk op 12 december. Het CJO deelt de zorg van het BoD over het opkomende antisemitisme in de Labour party. Een kopie van deze brief is verstuurd aan de leiders van de 3 linkse partijen in Nederland, Lodewijk Asscher van de PvdA, Jesse Klaver van GroenLinks en Marijnissen van de SP.

 

Geachte board of deputies,

 

Over een kleine maand worden in het Verenigd Koninkrijk verkiezingen gehouden. Met deze verkiezingen komt ook de angst voor antisemitisme in de Britse politiek naar boven. Het CJO volgt het nieuws over de kandidaten, onder meer via uw kanalen. Het CJO steunt het BoD in haar statements en activiteiten in deze woelige periode en deelt haar zorgen over het opkomende antisemitisme in de Labour partij.

Zonder een stemadvies te geven, moge het duidelijk zijn dat er in de politiek geen plaats mag zijn voor voor antisemitisme. Zowel de antisemitische incidenten binnen Labour, de afhandeling daarvan en het gebrek aan zelfreflectie bij de huidige leiding van de partij is zorgelijk en past niet in de lange traditie van de partij en haar gedachtengoed.

 

Wij sturen een kopie aan de leiders van de linkse partijen in Nederland in de hoop dat ook zij hun zorg zullen delen richting hun engelse zusterpartij.

 

Met vriendelijk groet

 

Het Centraal Joods Overleg (CJO)

 

Eddo Verdoner, Voorzitter

Ronny Naftaniel, Vice-Voorzitter

Please follow and like us:

Nationale Kristallnacht herdenking 2019 met vice-premier Ollongren

 
In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland duizenden synagoges en winkels van Joden vernield. Tijdens deze door de nazi’s georganiseerde pogrom, die de geschiedenis in zou gaan als de Kristallnacht, kwamen bijna 100 Joden om.
Zoals ieder jaar herdenkt het Centraal Joods Overleg deze massale uitbraak van antisemitisme, die de voorbode was van Hitlers pogingen het Joodse volk te vernietigen. Ditmaal zal de nationale herdenking van de Kristallnacht op zondag 10 november van 16.00-17.00 uur plaats hebben. Wederom in de Portugese Synagoge te Amsterdam.
Gastsprekers zijn:
Kajsa Ollongren, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Michael Marcan, die als 8 jarige jongen de Kristallnacht in Keulen meemaakte, waarna de familie naar Nederland vluchtte.
Eddo Verdoner, voorzitter CJO
Het geheel zal worden gepresenteerd door Jonas Poolman, jongeren bestuurslid van het CJO
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Eleonora Pameijer, fluit en Erika Waardenburg, harp
De zaal van de Portugese synagoge an het Mr. Visserplein 3 te Amsterdam is open om 15.30 uur. Aanmelden bij: aanmelden@cjo.nl
Please follow and like us:

Indrukwekkende toespraken tijdens Kristallnachtherdenking 2018

In de volledig met kaarsen verlichte Portugese synagoge van Amsterdam werd op zondagmiddag 11 november de Kristallnacht herdacht die in de nacht van 9-10 november 1938 door geheel Duitsland plaatsvond.

Onder het 600-man tellende publiek in het monumentale ‘Esnoga’ bevonden zich onder meer Kadisha Arib, voorzitter van de Tweede Kamer, Wouter Koolmees, minister van sociale zaken en werkgelegenheid, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en de Israëlische en Duitse ambassadeurs. De herdenking werd muzikaal omlijst door violist Roeland Jagers en klarinettiste Jean Johnson.

Eddo Verdoner: ‘Een coalitie van mensen die zeggen: het is onze gedeelde verantwoordelijkheid’
Na een welkomswoord van Jonas Poolman, lid van het Centraal Joods Overleg namens de jongerenorganisaties, beet CJO-voorzitter Eddo Verdoner het spits af.  Hij hekelde de houding van de redactie van het Brabants Dagblad, dat onlangs een antisemitisch stuk plaatste en na felle kritiek aanbood om een reactie van joodse zijde te plaatsen in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen. Hij pleitte voor de vorming van ‘een brede coalitie van mensen en organisaties die samen met joodse organisaties als het CJO, islamitische organisaties, en christelijke organisaties een kring vormen van redacties en scholen, van online moderators en opiniemakers, van mensen, die zeggen: wij letten zelf op antisemitisme en, of de joden het merken of niet, wij pakken het ook zelf aan! Want het is onze gedeelde verantwoordelijkheid in deze samenleving, het is ons convenant’.

Liora Soesman: ‘Moed tonen en daden stellen!’
Namens de Joodse jongeren sprak Liora Soesman: ‘Ik sta hier niet als slachtoffer, maar als krachtig individu, die het geluk heeft hier te staan als kleindochter van overlevenden.’ Zij riep op om niet alleen positief te denken, maar ook te doen. ‘Wij kunnen daden stellen en moed tonen. Oordelen en ergens wat van vinden is interessant, maar iets doen en aanpakken is nog veel interessanter. Tolerantie preken is het een, tolerant zijn is iets anders. Doorvertellen en waarschuwen alleen is niet genoeg, je moet zelf iets doen.’

Luise Jacobs: “Goed dat we ons realiseren hoe slecht de mens kan zijn’
De getuigenis van Luise Jacobs, die als klein meisje de Kristallncht in Duitsland van nabij beleefde, maakte grote indruk. Haar persoonlijke verhaal beschreef het lot van een meisje van 5 jaar dat samen met haar broer van 8 en zusje van 5 de spanning meemaakt van ‘het rampjaar 1938’ waarin hun vader wordt gearresteerd en nooit meer terugkeert. Zij maakt van nabij de Jodenhaat mee, de vernielingen van joodse huizen, winkels en synagogen. In 1939 zet haar moeder de drie kinderen Jacobs op de trein – het kindertransport – naar Rotterdam. Het zal de laatste keer zijn dat ze ‘Mutti’ zien. Jacobs: ‘Het is goed, dat wij dit vandaag herdenken en dat we ons realiseren hoe slecht de mens kan zijn.’

Gerdi Verbeet: ‘De geschiedenis is een harde leerschool.’
Hoofdspreekster van de herdenking was Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. Zij beschreef onder meer de houding van de Nederlandse pers en de regering in de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog. ‘Het was niet zo dat niemand het zag aankomen. Alleen: we bl;even toeschouwer, stelden ons niet teweer. We lieten het gebeuren.’ De situatie van toen en nu zijn sterk verschillend, benadrukte Verbeet. Ze sprak van onacceptabele incidenten. ‘Leerlingen van joodse scholen en bezoekers van joodse culturele centra en synagogediensten worden zwaar bewaakt… Er is hier geen virulent georganiseerd  antisemitisme, maar wat bij ons de kop op steekt is erg genoeg.’ Verbeet had begrip voor de twijfel onder veel Joden in Nederland over de veiligheid:. ‘Ik weet dat er in uw gemeenschap mensen zijn die zich wel eens afvragen of ze hier wel willen blijven. Of het wel veilig genoeg is. Dat doet me verdriet, maar ik begrijp het wel. De geschiedenis is een harde leerschool.’

Klik hieronder voor de volledige toespraken.

Toespraak Eddo Verdoner – Kristallnachtherdenking 2018
Toespraak Liora Soesman – Kristallnachtherdenking 2018
Toespraak Luise Jacobs – Kristallnachtherdenking 2018
Toespraak Gerdi Verbeet – Kristallnachtherdenking 2018

 

Please follow and like us:

CJO geschokt over antisemitische berichtgeving NOS

Het Centraal Joods Overleg is geschokt door de berichtgeving op 23 oktober 2018  door de NOS met als kop “George Soros: invloedrijke bemoeial met tentakels in de wereldpolitiek”. De inhoud van dit artikel, met zinsneden als:

De jood Soros steunt organisaties die regeringen openlijk bekritiseren en heeft zijn tentakels ver uitgestrekt in zowel Europese als de Amerikaanse politiek. 

kan als ronduit antisemitisch worden bestempeld.

De NOS heeft na felle kritiek de kop en de inhoud van dit artikel aangepast en aangeduid als “onjuist en onzorgvuldig”. Dat antisemitische berichtgeving in eerste instantie door medewerkers van de NOS op de eigen kanalen kan worden geplaatst, is niettemin voor het CJO reden om in gesprek te gaan met de hoofdredactie van de  nieuwsomroep.

Please follow and like us:

Nationale Kristallnachtherdenking – zondag 11 november 2018

De Nationale Kristallnachtherdenking zal dit jaar op zondag 11 november plaatsvinden in de Portugese Synagoge. 

Gastspreker is dit jaar Gerdi Verbeet. Zij is voorzitter van het Nationaal comité 4 en 5 mei en voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. verder zal worden gesproken door de voorzitter van het Centraal Joods Overleg, Eddo Verdoner, door Kristallnachtgetuige Luise Jacobs en door Liora Soesman namens de jongeren.

Muzikaal zal de herdenking worden opgeluisterd door Roeland Jagers (altviool) en Jean Johnson (klarinet).

Anders dan voorgaande jaren zal er geen stille tocht en kranslegging plaatsvinden naar de voormalige Hollandsche Schouwburg.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt  door Maror en het vfonds.

Please follow and like us:

Eddo Verdoner nieuwe voorzitter CJO

Het Centraal Joods Overleg (CJO) heeft woensdag een nieuwe voorzitter gekozen. Eddo Verdoner, zal bestuurlijke leiding geven aan de koepelorganisatie die de belangen behartigt van Joods Nederland. Hij neemt het stokje over van Ron van der Wieken, die het voorzitterschap de afgelopen drie jaar heeft vervuld.

Het dagelijks bestuur onder leiding van Verdoner bestaat verder uit Ronny Naftaniel (vice voorzitter), Roel van Nieuwenhoven (penningmeester) en David Goudsmit (bestuurslid).

Verdoner is bedrijfskundige en werkzaam als ondernemer en adviseur. Hij heeft diverse functies binnen bestuurlijk Joods Nederland vervuld.

In het CJO zijn het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlandse Verbond Progressief Jodendom, de Portugees-Israëlitische Gemeente, Joods Maatschappelijk Werk, CIDI, de Federatie Nederlandse Zionisten, stichting Bij Leven en Welzijn, de Joodse jeugdverenigingen en de Joodse jongerenorganisaties vertegenwoordigd.

Please follow and like us:

Oproep aan Lodewijk Asscher (PvdA): veroordeel Jeremy Corbyn en zijn antisemitische sentimenten

De oorverdovende stilte van de zijde van de Partij van de Arbeid als het aankomt op het veroordelen van Labour-leider Jeremy Corbyn is uiterst zorgelijk. Vooraanstaande persoonlijkheden in het Verenigd Koninkrijk distantieerden zich de laatste weken van hem en spraken zich in ferme bewoordingen uit over de walm van antisemitisme die hem omgeeft.

Dat de PvdA, één van de oudste politieke partijen in Nederland en ooit een voortrekker in de strijd tegen racisme en antisemitisme, zwijgt nu blijkt dat de partijleider van haar Britse zusterpartij wordt beheerst door antisemitische sentimenten, is even onbegrijpelijk als schokkend.

De PvdA laadt de verdenking op zich dat zij Corbyn niet dúrft te veroordelen, of – veel erger – hem niet wíl veroordelen. In beide gevallen is dat laf, maar vooral ook getuigend van gebrek aan lef, een mooi Amsterdams-Joods woord dat komt van het Hebreeuwse ‘lev’ – hart. Waar is het hart van de PvdA gebleven? Waarom spreekt het niet wanneer het kwade spook van antisemitisme binnendringt in de Britse zusterpartij?

Het Centraal Joods Overleg roept Lodewijk Asscher op om vandaag nog publiekelijk afstand te nemen van Corbyn. Want, zoals de schriftgeleerde Hillel zei: “Als niet nu, wanneer dan wel?”

Voor antisemitisme mag simpelweg geen plaats meer zijn in Europa. Dat heeft de geschiedenis ons ook in Nederland wel geleerd. Een podium bieden aan en delen met leiders die de samenleving vergiftigen met antisemitisch gedachtegoed moet verleden tijd zijn, ook voor de PvdA.

 

(Foto: Werry Crone)

Please follow and like us:

Een ongemakkelijke waarheid? De banalisering van de holocaust en bagatellisering van antisemitisme door Joris Luyendijk.

In een artikel over klimaatproblematiek gepubliceerd op De Correspondent maakt Joris Luyendijk, Nederlandse journalist en antropoloog, enkele interessante maar ook schokkende opmerkingen over hedendaags antisemitisme en de Holocaust. Luyendijk stelt:’ Auschwitz maakte althans in het Westen eindelijk een einde aan het openlijk antisemitisme.’ Omdat hij zich afvraagt of dit zonder de Holocaust ook zou zijn gebeurd, ziet hij de Holocaust blijkbaar als een noodzakelijke en deels positieve gebeurtenis. Het CJO betreurt dat Luyendijk hiermee zowel de Holocaust banaliseert, als het hedendaagse antisemitisme bagatelliseert.

De journalist stelt dat het slecht gesteld is met het klimaat en constateert dat als gevolg van keuzevrijheid geen werk wordt gemaakt van het oplossen van het klimaatprobleem. Luyendijk hoopt dan ook op een ecologische holocaust: ‘Het ‘beste’ scenario in de huidige omstandigheden lijkt me dus dat zich op ecologisch vlak een ramp voordoet die groot genoeg is om de mensheid wakker te schudden, maar niet groot genoeg om ons uit te roeien.’ Voor zowel individuen als voor samenlevingen zou volgens de journalist gelden dat ze vaak pas grote veranderingen ondergaan na een extreem schokkende gebeurtenis. ‘Auschwitz maakte althans in het Westen eindelijk een einde aan het openlijk antisemitisme. Zou dit zonder de Holocaust ook zijn gebeurd?’.

Lees Verder →

Please follow and like us:

Optredens nazi-band in 013 Tilburg en P60 Amstelveen afgezegd na lobby CJO

Op donderdag 24 mei bracht een twitteraar aan het licht dat een Poolse band die nazistisch gedachtegoed aanhangt dit weekend zou optreden in poppodium P60 in Amstelveen. Al snel werd duidelijk dat de band niet alleen in Amstelveen zou optreden, maar ook een show in 013 gepland had staan.  Na onderzoek van het CJO bleek inderdaad dat de band, Infernal War, zich op verschillende manieren verhield tot het nazisme. Zo was het eerste officiële promo t-shirt van Infernal War bedrukt met de tekst: “Pure Elite Aryan Terror”. Ook kent de band nummers met titels als Jewhammer en Czarne Legiony SS. Hier hield het echter niet op. De groep muzikanten was in het verleden bekend onder de naam Infernal SS, en gaf hun muziek uit via neonazistische muzieklabels. De muzikanten hebben speciale persoonlijke bandnamen, waaronder Zyklon (gitarist) en Herr Warcrimer (zanger). Optredens op extreem rechtse festivals en samenwerkingen met bekende neo-nazistische bands is Infernal War tevens niet onbekend.
Afgelopen week zijn enkele optredens in de UK afgezegd, juist wegens deze link met nazisme. De band heeft hierop zelf aangegeven dat ze geen nazi, neo-nazi of fascistische band is. Een weinig geloofwaardig statement. Zeker wanneer een zanger van de band in een interview de holocaust ontkent. ‘Holocaust: myth, nothing more. I don`t claim that no jew died in concentration camp, but the number of 6 millions is ridiculous. But some day it will be true…”
 Naar aanleiding van deze informatie riep het CJO poppodia 013 en P60 op de optredens af te zeggen. Bands die dit soort gedachtegoed uitdragen mogen geen podium krijgen in Nederland. Nadat het CJO dit bij zowel 013 als P60 heeft aangekaart, besloten beide poppodia het optreden van de nazi-band af te zeggen. Het CJO is zeer verheugd met deze beslissing!

Please follow and like us:

Voorzitter Ron van der Wieken: De besnijdenis valt onder de godsdienstvrijheid, een van de pijlers van onze democratie.

Sedert 3500 jaar besnijden de Joden hun zonen. Bijna net zo lang bestaat het verzet daartegen. Hellenisten, katholieken, protestanten, allerlei wereldse heersers keerden zich tegen de besnijdenis maar het Joodse volk is daar, soms onder zeer moeilijke omstandigheden, mee doorgegaan. Waarom? Voor de één omdat de Tora dat gebiedt (Bereisjit 17), voor de ander omdat dat nu eenmaal hoort bij het Jood-zijn. Voor de zeer grote meerderheid van de  Joden geldt dat een keten die al zo veel generaties lang is niet zomaar verbroken mag worden. Toch staat het elke Joodse ouder volstrekt vrij om de afweging tégen besnijden te maken: Het is tenslotte een ingreep waarbij bloed vloeit en het kind pijn wordt gedaan. En het kind kan niet om toestemming gevraagd worden. Lees Verder →

Please follow and like us: