CJO: verbiedt manifestatie David Icke

door | okt 18, 2022 | Antisemitisme bestrijding, Nieuws | 0 Reacties

Met ontsteltenis heeft het Centraal Joods Overleg, platform van de Joodse organisaties in Nederland, ervan kennis genomen dat op zondag 6 november er een manifestatie wordt georganiseerd op de Dam in Amsterdam waar David Icke het woord zal voeren. Icke staat bekend om zijn antisemitische uitspraken en uitspraken waarin hij de Holocaust ontkent c.q. bagatelliseert.

CJO-voorzitter Chanan Hertzberger heeft zich tot burgemeester Halsema van Amsterdam en Justitie & Veiligheid-minister Yesilgöz gewend en hen erop gewezen dat in dit land vrijheid van meningsuiting geldt maar dat daar tegelijkertijd grenzen aan zijn te stellen. Hertzberger: “Icke overschreed die grenzen en daarom is een verbod op deze manifestatie niet slechts gerechtvaardigd maar zeer zeker ook zonder meer op te leggen. Nergens in Nederland mag er ruimte zijn voor antisemitische uitingen of de ontkenning van de Holocaust.”

Twitter heeft Icke twee jaar geleden al permanent geblokkeerd van haar virtuele platform. Het CJO meent dat het dan niet zo kan zijn dat hem IRL nog de ruimte wordt geboden om door te gaan met het verspreiden van zijn verwerpelijke opvattingen en deze over de massa uit te storten. Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting.

De toelating van manifestaties binnen een gemeente is primair de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Maar ook het Openbaar Ministerie en de minister van Justitie & Veiligheid vervullen hierin een taak. Dit is voor ons reden om niet alleen de burgemeester van Amsterdam, te vragen deze manifestatie niet (in deze vorm) toe te laten, maar waarom het CJO zich ook tot de minister van J&V heeft gewend en haar heeft verzocht ‘om met alle mogelijke middelen die u ter beschikking staan, zich er toe in te zetten dat deze David Icke geen podium krijgt, niet op 6 november in Amsterdam maar ook op andere momenten en locaties niet binnen Nederland’. Het CJO heeft de minister opgeroepen dan ook niet af te wachten en het OM of de politie achteraf te laten ingrijpen, maar de grenzen bij voorbaat te stellen.

Op 9 november organiseert het Centraal Joods Overleg de nationale Kristallnachtherdenking. Het CJO vindt het niet te veel gezegd als het erop wijst dat in 1938 de Kristallnacht kon plaatsvinden mede omdat de bevolking van nazi-Duitsland door de verspreiding van complottheorieën tegen hun Joodse medemensen waren geïndoctrineerd. Het is precies tegen de achtergrond van het aanzetten tot dergelijke tegenstellingen dat het herdenken van de Kristallnacht plaatsvindt.