Gezamenlijk project CJO, Kerk & Israël en Kerk in Actie: Nes Ammim

Het Centraal Joods Overleg steunt samen met Kerk in Israël en Kerk in Actie een project in Israel. Nes Ammim is een dorp in het noorden van Israël waar Joden en Palestijnen (moslims, druzen en christenen) samenleven. Hoewel ze in hetzelfde land wonen, leven joden en Palestijnen vaak in grote mate gescheiden van elkaar. Nes Ammim wil een plek bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen leven. Het project heeft dan ook als doel  de dialoog tussen Joden, christenen en moslims te versterken en verder te ontwikkelen.

In Israël zijn verscheidene organisaties die joden en Palestijnen met elkaar in contact willen brengen. Deze organisaties kunnen een beroep doen op het Nes Ammim Centre of Learning and Dialogue for Peace. Ook biedt Nes Ammim een eigen dialoogprogramma aan. Dialoog vindt hierbij plaats tussen de bewoners van het dorp, de internationale vrijwilligers (van verschillende kerkelijke achtergronden) en de gasten van het hotel van Nes Ammim, maar ook met de buren van omliggende dorpen in Galilea.

Binnen dit dialoogprogramma worden vele activiteiten aangeboden. Zo komen regelmatig groepen studenten en schoolkinderen langs. Joodse en Palestijnse kinderen en tieners leren in diverse programma’s over elkaars achtergronden en gebruiken. Andere programma’s onderwijzen over de multiculturele samenleving of trainen op het gebied van conflicthantering. Daarnaast is er een dialoogprogramma opgezet voor de eigen dorpsbewoners. Op deze manier hoop Nes Ammim de diepe scheiding en wederzijdse stigmatisering tussen beide groepen als gevolg van het Israëlisch-Palestijns conflict te verminderen en bestaande vooroordelen te doorbreken. In totaal worden jaarljks ongeveer achthonderd mensen bereikt met deze activiteiten.

Nes Ammim is voor de komende twee jaar het gezamenlijke project van Kerk in Actie, Kerk & Israël en het CJO. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wilma Wolswinkel van Kerk in Actie of kijk of de website: http://nesammim.org/

Please follow and like us:

CJO en CIJO doen aangifte tegen antisemitisme op anti-Israël platform

In november luidde het Verbond voor Progressief Jodendom de noodklok over toenemend antisemitisme. ‘The Rights Forum’ (TRF)–de club opgericht door oud-premier van Agt die pleit voor boycot, desinvesteringen en sancties (BDS) als drukmiddel tegen Israël –  reageerde met een artikel waarin de problematiek ontkend werd. Organisaties als het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg (CJO) werd bovendien verweten te pas en te onpas met ongefundeerde verwijten van antisemitisme te komen.  Toen het CJO hierop een artikel schreef waarin zeer concrete voorbeelden van antisemitisme werden benoemd,  weigerde TRF dit artikel op haar website te plaatsen. Tevens werden in een nieuw artikel deze bevindingen gebagatelliseerd.

Lees Verder →

Please follow and like us:

Reactie CJO op advies van de centrale raad voor Joden in Duitslang om geen keppels te dragen

Onlangs adviseerde Josef Schuster, voorzitter van de ‘centrale raad voor Joden in Duitsland’, Joden om in ‘grootstedelijke milieus’ geen keppel te dragen omdat dit te gevaarlijk is geworden. Na een scala van incidenten was de spreekwoordelijke druppel het voorval vorige week waarbij twee mannen met keppel in Duitsland door een Syrische immigrant werden aangevallen die daarbij antisemitische  opmerkingen maakte. De videobeelden van dit voorval gingen viraal en zorgden terecht voor grote verontwaardiging.

Diverse politici, belangengroepen en individuen reageerden met afschuw op het toenemend antisemitisme in het algemeen en dit incident in het bijzonder.  Zo zullen aanstaande woensdag diverse Duitsers in het openbaar een keppel dragen om een signaal af te geven tegen het toenemend antisemitisme.

Hoe hartverwarmend dit signaal ook moge zijn, zonder concrete, duidelijke stappen om antisemitisme uit de samenleving te verdrijven, zal het niet lang duren voordat belangrijke aantallen Duitse Joden tot de conclusie komen dat er voor hen blijkbaar geen plaats meer is in Duitsland. Zoals in Frankrijk al jaren het geval is.

Lees Verder →

Please follow and like us:

Brief Centraal Joods Overleg aan de ombudsman

 

Op 20 april publiceerde de Volkskrant bovenstaande spotprent van Jos Collignon. Als reactie heeft het Centraal Joods Overleg onderstaande brief naar de ombudsman gestuurd met het verzoek actie te ondernemen.

Geachte meneer Geelen,
In de Volkskrant van 20 april wordt een spotprent getoond van de heer Jos Collignon waarop een Israëlische soldaat (met davidster op zijn rug) het zeventigjarig bestaan van Israël ‘viert’ door een weerloze Palestijn die voor een muur staat, aan flarden te schieten met de tekst ‘happy birthday to me’. Op de achtergrond zijn lichamen te zien van wat vermoedelijk ‘afgeslachte’ Palestijnse deelnemers aan de ‘march of return’ moeten voorstellen. Op deze wijze wordt Israël afgeschilderd als een moorddadig regime dat erop uit is weerloze Palestijnen uit te moorden. Dat het hier gaat om uiterst gewelddadige ‘protesten’ die georganiseerd zijn door een terroristische organisatie die bovendien haar eigen burgers misbruikt voor haar politieke agenda, blijft geheel buiten schot.

Het Centraal Joods Overleg deelt dan ook de mening van het Simon Wiesenthal Centrum dat deze cartoon niet alleen een zeer foutieve en dubieuze afspiegeling van de feiten is, maar ook antisemitische trekken vertoont. Niet alleen zullen dergelijke spotprenten een steuntje in de rug zijn voor Hamas om haar terroristische en criminele activiteiten voort te zetten maar door een verband te leggen tussen de davidster en het vermoorden van onschuldige en weerloze Palestijnen worden tevens antisemitische sentimenten aangewakkerd.

Temeer dit niet voor het eerst is dat de heer Collignon zich schuldig maakt aan dubieuze en antisemitische uitingen, verzoeken wij u dan ook gepaste maatregelen te nemen en ons van de vorderingen op de hoogte te houden.
Met vriendelijke groet,

Ron van der Wieken (voorzitter Centraal Joods Overleg)

Please follow and like us:

Staatssecretaris Snel komt met oplossing voor fiscale vervolging voor oorlogsslachtoffers

Staatssecretaris Snel heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij op zoek is naar een oplossing voor de getto-uitkering die meetelt bij de inkomstenbelasting. Sinds 2014 keert Duitsland een uitkering uit aan zo’n honderdvijftig Nederlanders die in Duitsland te werk zijn gesteld in een joods getto. Deze uitkering wordt in Nederland niet direct belast, maar telt wel mee voor de inkomstenbelasting. Hierdoor kunnen ontvangers van deze getto-uitkering in een hogere belastingschijf uitkomen en daarom lagere toeslagen ontvangen.

Kamerlid van Rooijen (50PLUS) stelde hier in de Tweede Kamer vragen over, tevens werd een petitie opgezet tegen de fiscale vervolging van deze oorlogsslachtoffers. Uiteindelijk heeft de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, op 4 april op de Kamervragen gereageerd en gesteld dat hij op zoek zal gaan naar een oplossing. “Ik begrijp de bijzondere positie van de gerechtigden van de gettouitkeringen in onze samenleving en voel mee met de wens van deze gerechtigden om de getto-uitkeringen vanwege hun bijzondere karakter buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van het inkomen. Deze kwestie verdient een oplossing en heeft mijn volle aandacht. Dit voorjaar zal ik uw Kamer daar nader over informeren.”
Het CJO is verheugd dat staatssecretaris Snel zich committeert aan een oplossing en hoopt dat hij hier zo spoedig mogelijk op terug zal komen. De Kamervragen van de heer Van Rooijen en de petitie lijken zijn vruchten af te werpen. De petitie kan nog tot 22 mei 2018 ondertekend worden.

Klik hier om de petitie te ondertekenen.

Please follow and like us:

Vragen aan Europese Commissie aangaande weigering Israëlische vliegtuigpassagier

Eerder vorig jaar weigerde Kuwait Airlines een Israëlische passagier. De Israëli wilde middels een vlucht van Kuwait Airlines reizen van Frankfurt tot Bangkok, met een tussenstop in de stad Kuwait. Toen de vliegtuigmaatschappij erachter kwam dat de man met een Israëlisch paspoort reisde, werd zijn vlucht geannuleerd.

De Israëlische passagier spande hierop in Duitsland een rechtszaak aan. De Duitse rechter oordeelde dat de vluchtmaatschappij in zijn recht stond. De rechtbank in Frankfurt claimde dat Kuwait Airlines met deze beslissing de wetten van Kuwait naleefde, deze erkennen namelijk het bestaan van de staat Israël niet. De Zentralrat der Juden, de Duitse tegenhanger van het CJO, heeft aangegeven dat zij het onacceptabel vindt dat een buitenlands bedrijf in Duitsland kan opereren op basis van antisemitische wetten.

Recentelijk heeft Europarlementariër Auke Zijlstra hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie. De PVV-parlementariër vindt dat de Europese Commissie zich ‘diep verscholen’ heeft bij de behandeling van deze vragen, ‘de Commissie duikt’. Zijlstra wil dan ook weten of de Commissie van mening is dat de rechterlijke uitspraak discriminerend is en op welke wijze de Commissie het Duitse systeem zal laten conformeren aan de Europese waarde van non-discriminatie.

Please follow and like us:

Politieke partijen Amsterdam hebben het Joods Akkoord – JA! Ondertekend

Het CJO is verheugd dat dinsdagavond 6 maart een groot deel van de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam het Joods Akkoord ondertekend hebben. De ondertekenaars laten hiermee zien dat de Amsterdamse politiek strijdt tegen antisemitisme en zich hard maakt voor de joods gemeenschap in Amsterdam. Hiertoe hebben zij middels het akkoord concrete afspraken gemaakt. Zo is afgesproken dat het Amsterdamse stadsbestuur ondersteuning biedt aan scholen en docenten die belemmeringen ervaren bij het bespreken van de Shoah in de klas en haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om de veiligheid voor Joodse ondernemingen. Belangrijk om te noemen is ook het aannemen van de door de Europese Unie aangenomen definitie van antisemitisme als maatstaf.

Het is het aannemen van deze definitie die door Bij1 als onoverkomelijk wordt gezien bij de ondertekening van het akkoord. Helaas steunen daarmee niet alle partijen het akkoord. Naast Bij1 heeft ook DENK geen handtekening geplaatst onder het akkoord. De twaalf partijen die wel toegezegd hebben dat ze zich de komende vier jaar aan de afspraken zullen houden zijn: ChristenUnie, D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, SGP, Forum voor Democratie, Ouderenpartij, 50Plus en de Partij voor de Dieren.

Lees hieronder verder voor de volledige tekst van het akkoord: Lees Verder →

Please follow and like us:

Steun CJO voor petitie tegen fiscale vervolging oorlogsslachoffers

In navolging van de oproep van het Wiesenthal Centre is door Holocaust-overlevenden, nabestaanden, familieleden en andere Nederlanders een petitie opgezet tegen de fiscale vervolging van oorlogsslachtoffers. Zo’n 150 joodse overlevenden krijgen van de Duitse overheid een schadevergoeding omdat zij kinderarbeid uitvoerden in de door Nazi-Duitsland gecreëerde getto’s. Waar in Duitsland dit smartengeld is vrijgesteld van belasting, telt in Nederland de uitkering, ondanks de kritiek hierop van fiscalisten, wel mee  bij de inkomstenbelasting. De Belastingdienst beschouwt deze uitkering als pensioenuitkering.
Het Wiesenthal Centre spreekt in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan ook terecht van fiscale vervolging. Desondanks weigert Menno Snel, de staatssecretaris van Financiën,  een uitzondering voor deze groep te maken. In de petitie wordt de Nederlandse overheid opgeroepen om met terugwerkende kracht de belastingheffing terug te draaien.

Omdat het Centraal Joods Overleg van mening is dat deze heffing niet alleen fiscaal dubieus is maar vooral ook moreel onjuist, steunen wij deze petitie van harte. Wij roepen daarom iedereen op om deze petitie te tekenen en te verspreiden.

De petitie kan hier ondertekend worden.

Please follow and like us:

Afvaardiging Joodse gemeenschap in gesprek met het Kabinet

GESPREK KABINET MET JOODSE GEMEENSCHAP


7 Februari 2018 was een afvaardiging van de Joodse gemeenschap uitgenodigd om in het Catshuis met een delegatie van het kabinet van gedachten te wisselen. In aanwezigheid van premier Rutte, de drie vice-premiers en minister Grapperhaus, kon in prettige sfeer gepraat worden over zaken die de Joodse gemeenschap bezighouden zoals veiligheid, antisemitisme en koshere slacht.

 

Namens de Joodse gemeenschap waren mensen aanwezig namens het Centraal Joods Overleg, het Nederlands Israëlitisch-Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, het Centrum Informatie en Documentatie Israël en het Overleg Christenen, Joden en Moslims. Zij waren het er unaniem over eens dat de kabinetsleden onze zorgen serieus nemen en hopen dat deze ook omgezet worden in concrete beleidspunten. Wij danken de bewindspersonen voor de tijd die ze voor ons vrijgemaakt hebben en de aangename sfeer waarin het gesprek plaatsvond.

 

Please follow and like us:

Reactie CJO op Poolse wet inzake Shoa

Het Centraal Joods Overleg heeft de Poolse ambassadeur in Nederland aangesproken over de in het Poolse parlement aangenomen wet die verbiedt te spreken over ook maar enig Pools aandeel in de Shoa. De wet is afgelopen vrijdag aangenomen. Naar verwachting stemt de Senaat ook in met de wet.

De wet dreigt historische waarheden te vervagen met betrekking tot de hulp die de Duitsers ontvingen van de Poolse bevolking tijdens de Holocaust. Getuigenissen en geschiedenisboeken maken duidelijk dat Poolse burgers in collaboratie maar ook zelfstandig de hand hebben geslagen aan hun Joodse medeburgers. Feit is dat de vernietigingskampen werden opgezet in het door de nazi’s bezette Polen om het Joodse volk te vermoorden in het kader van de ‘Endlösung’. Beperkingen op uitspraken van wetenschappers en anderen over de directe of indirecte medeplichtigheid van het Poolse volk aan de misdaden die tijdens de Holocaust op hun land zijn gepleegd, vormen echter een ernstige verstoring van de werkelijkheid. Het blootleggen van de complexe waarheid met betrekking tot de houding van de Poolse bevolking tegenover de Joden tijdens de Holocaust mag niet door een dergelijke wet worden belemmerd.

Please follow and like us: