Restitutie

Erfpacht en Girotegoeden

Studente Charlotte van den Berg ontdekte in 2011 dat de Amsterdamse gemeente na de oorlog teruggekeerde Joden niet alleen aansloeg voor niet betaalde erfpachtcanon maar hen bovendien een renteboete oplegde wegens niet-tijdige betaling. Het ging in deze gevallen vaak...

Lees meer
Onderzoek naar geroofd Joods onroerend goed

Onderzoek naar geroofd Joods onroerend goed

In 2013 gaf het Centraal Joods Overleg opdracht tot het doen van onderzoek naar onteigend Joods onroerend goed. Het onderzoek werd uitgevoerd en mede gefinancierd in nauwe samenwerking met Stichting Platform Israel (SPI). De vraag of Joods onteigend onroerend goed...

Lees meer

Stichting Collectieve Maror-gelden

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM) verstrekt uit de Maror-gelden  projectsubsidies voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland. Het woord maror betekent het bittere kruid, mierik, en herinnert aan bittere tijden. Daarnaast vormt...

Lees meer

Joodse Oorlogstegoeden

Nagenoeg vanaf de oprichting heeft het Centraal Joods Overleg zich ingespannen voor de teruggave en de verdeling van Joodse oorlogstegoeden. Deze werkzaamheden duren tot op heden voort. In 1999 en 2000 werden akkoorden bereikt met de Nederlandse Overheid, banken,...

Lees meer

Gettopensioen en gettofonds

Het Gettopensioen is een Duits pensioen voor voormalige werkers in een getto. De stad Amsterdam wordt  in de periode 15 september 1941 – 30 september 1943 als getto gezien. In Duitsland kan dit pensioen bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV) in Berlijn worden...

Lees meer

Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa is op 9 november 1999 opgericht in het kader van de overeenkomst van 9 november 1999 tussen het Centraal Joods Overleg en het Verbond van Verzekeraars over de afwikkeling van oorlogstegoeden. Het doel van de...

Lees meer

Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa

De Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa werd eind december 2001 opgericht. Deze Stichting heeft claims behandeld voor niet-uitbetaalde schadevergoedingen voor effecten. Tevens kon men claims indienen voor het in rekening brengen van opengebroken bankkluisjes...

Lees meer