Gettopensioen en gettofonds

door | mrt 11, 2015 | Restitutie

Het Gettopensioen is een Duits pensioen voor voormalige werkers in een getto. De stad Amsterdam wordt  in de periode 15 september 1941 – 30 september 1943 als getto gezien. In Duitsland kan dit pensioen bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV) in Berlijn worden aangevraagd.

U kunt een aanvraag indienen, wanneer u voldoet aan de volgende criteria:

  • U bent Joods.
  • U was op 15 september 1941 ouder dan drie jaar.
  • U verbleef in de genoemde periode in de stad Amsterdam.
  • U heeft werk verricht zonder dwang, waarbij het begrip werk in de meest ruime zin wordt geïnterpreteerd.
  • U ontving voor dit werk enige vorm van vergoeding, dit kan bijvoorbeeld ook eten zijn. De hoogte van de vergoeding is niet relevant. Het is ook niet relevant of de vergoeding aan u zelf rechtstreeks werd uitbetaald of aan derden (bijvoorbeeld, in geval van werkzaamheden voor de Joodse Raad, aan de Joodse Raad)

Wanneer u een weduwe/weduwnaar bent van iemand die aan bovenstaande criteria voldoet, kunt u tevens een aanvraag indienen. Het is dus niet noodzakelijk dat de weduwe/weduwnaar zelf aan de criteria voldoet.

Het Gettofonds is een Duits fonds dat een eenmalig bedrag van € 2.000,00 toekent aan Joodse vervolgingsslachtoffers die tijdens de oorlog in een getto verbleven en niet gedwongen werkten. Sinds kort wordt een deel van de stad Amsterdam, in de periode van 15 september 1941 tot en met 30 september 1943, als getto erkend. Dit betekent dat iedereen die in deze periode in dat deel van de stad verbleef en niet gedwongen werk verrichtte, een aanvraag kan indienen bij het Gettofonds.

U kunt een aanvraag indienen, wanneer u voldoet aan de volgende criteria:

  • U woonde of verbleef (tijdelijk of permanent) in de periode van 15 september 1941 tot en met 30 september 1943 in Amsterdam.
  • U hoeft niet de gehele periode in Amsterdam te hebben gewoond, het kan ook een gedeelte van deze periode zijn.
  • U heeft in deze periode– zonder dat u daartoe gedwongen werd – werk verricht.

Het maakt dus niet uit welk werk gedaan is, als het maar zonder dwang was.

Hulp
Voor hulp bij het aanvragen van een pensioen of uitkering kunt u contact opnemen met het Joods Maatschappelijk Werk