Brief Centraal Joods Overleg aan Joodse gemeenschap naar aanleiding van aanslag HaCarmel

door | dec 15, 2017 | Nieuws

Binnen de Nederlands Joodse gemeenschap is veel onrust ontstaan naar aanleiding van de aanslag op restaurant haCarmel: In de eerste plaats omdat er een aanslag gepleegd is, in de tweede plaats doordat de dader zou behoren tot een terreurgroep en geschoold zou zijn in terroristische technieken en dat het daarom onverantwoordelijk zou zijn dat hij, in afwachting van zijn berechting, al na twee dagen voorarrest is vrijgelaten.

Het Centraal Joods Overleg heeft intensief contact gehad met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, waarnemend burgemeester Van Aartsen van Amsterdam en de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de heer Schoof. Unaniem wordt door deze autoriteiten verklaard dat de dader geen gevaar voor de veiligheid van Joden of andere Nederlanders meer vormt. Zij benadrukken dat bij het besluit om de aanslagpleger reeds na twee dagen voorarrest vrij te laten de veiligheidsaspecten buitengewoon scherp zijn gewogen. Ook willen zij de Joodse gemeenschap in Nederland er met klem op wijzen dat er van overheidswege geen enkel risico met de Joodse veiligheid wordt genomen.

Hoewel het wellicht beter was geweest als de aanslagpleger langer in voorarrest was gebleven, juist om de onrust binnen de Joodse gemeenschap te verminderen, is het Centraal joods Overleg van mening dat wij als Joodse gemeenschap vertrouwen moeten hebben in deze woorden van de minister, de burgemeester en de NCTV.

Een ander aspect van deze zaak is dat momenteel de aanklacht slechts vernieling en diefstal omvat terwijl het zonneklaar is dat de aanslagpleger niet per ongeluk een Joods restaurant heeft uitgekozen voor zijn schandalige daad. Wij betreuren het zeer dat het Openbaar Ministerie heeft gekozen voor deze relatief erg lichte aanklacht terwijl het hier overduidelijk gaat om antisemitisch gedrag, een “hate crime”. Dat dit niet in de aanklacht is opgenomen achten wij een ernstige en schadelijke omissie.

Het CJO zal deze kwestie op de voet blijven volgen en daarbij in nauw contact blijven met de autoriteiten en onze achterban.

Shabbat shalom en een fijne en vooral vreedzame Chanoeka,

Ron van der Wieken                    David Goudsmit                            Roel van Nieuwenhoven

Voorzitter                                        vicevoorzitter                                penningmeester