Standpunt Centraal Joods Overleg n.a.v. interview Amsterdams 4 en 5 mei comité-voorzitter Andrée van Es in Het Parool

door | apr 19, 2024 | Herdenken, Nieuws

Het Centraal Joods Overleg (CJO) heeft met verbijstering kennisgenomen van de uitspraken van Andrée van Es, voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité in Het Parool.

Tijdens de Nationale Herdenking worden alle Nederlandse burgers en militairen herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen of vermoord. Uit de uitspraken van Van Es in Het Parool blijkt dat zij als voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité een andere visie heeft op de Nationale Herdenking. Zij wil dit moment klaarblijkelijk ook aangrijpen om aandacht te vragen voor de slachtoffers in Gaza. Daarnaast maakt zij impliciete vergelijkingen tussen de verschrikkingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de oorlog tussen Israël en Hamas. Het CJO vindt de uitspraken van Van Es ongepast en onacceptabel en zal dan ook niet aanwezig zijn bij bijeenkomsten en herdenkingen waar Andrée van Es en/of het Amsterdams 4 en 5 mei comité bij betrokken is. Daarnaast roepen wij het Nationaal 4 en 5 mei comité op zich te distantiëren van de uitspraken van Van Es.

Reactie Amsterdams 4 en 5 mei comité-voorzitter Andrée van Es naar aanleiding van haar interview in Het Parool

Ik heb kennisgenomen over de onrust die het Parool interview met mij heeft veroorzaakt onder uw achterban. Dat raakt mij zeer. In het Amsterdam 4 en 5 mei comité wordt met grote zorgvuldigheid en integriteit nagedacht over wat we in Amsterdam herdenken op 4 mei: de grote wonden die geslagen zijn in de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog; de deportatie en moord op een groot deel van de Amsterdamse Joodse bevolking en Roma en Sinti. De ontmenselijking en uitsluiting die daartoe hebben geleid, en ook het verzet daartegen, terwijl tegelijkertijd zovelen onverschillig waren. Dat is de basis van het herdenken, waarin twee dingen belangrijk zijn. Het blijven vertellen over wat er toen gebeurde, ook dit jaar weer: bij de intieme herdenkingsbijeenkomsten Open Joodse Huizen – en Huize van Verzet, tijdens al die lokale herdenkingen en Theater na de Dam. En het zoeken van verbinding met alle Amsterdammers die daarvan deel uit willen maken.

Andrée van Es