CJO: “Associëren met gedachtengoed van terroristen is verachtelijk”

door | mei 8, 2023 | Nieuws

Op 12 mei spreekt Salah Hamouri voor PAX voor Vrede. Aan PAX voor Vrede heeft het CJO het volgende laten weten:

Toen Hamouri vrijkwam uit Israelische detentie omgaf hij zich met vlaggen van de PLFP. Dezelfde PLFP die wereldwijd bekendheid geniet vanwege Entebbe. Het internationale vliegveld van Oeganda waar PLFP-terroristen Joden scheidde van niet-Joden; een zeldzaam vertoond misdadig gedrag, zelfs voor terroristen. Met dat gedachtengoed associeert Hamouri zich. In juli 1976, direct na de bevrijdingsoperatie die de Israelische strijdkrachten succesvol hadden uitgevoerd, werd Pax Christi in eigen christelijke kring verweten ‘antisemitische paadjes’ te bewandelen. Dat was toen.  Als Centraal Joods Overleg is het onze taak de Joodse gemeenschap in Nederland te vertegenwoordigen en voor hun belangen op te komen. Daarom maken wij u door middel van deze brief duidelijk dat het zich associëren met het gedachtengoed van terroristen die het tot hun roeping achten om joden te selecteren, verachtelijk is. PAX maakt zich druk om apartheid. Dit is apartheid.

Israel wordt geteisterd door geweld. “De grondoorzaak van het recente geweld is de bezetting en de uitbreiding van illegale nederzettingen.”, schrijft PAX. Zo is het niet. De grondoorzaak is dat Israel sinds 1948, maar ook daarvoor in de vorm van de aanwezigheid van een levende Joodse bevolking, niet wordt geaccepteerd. De staat Israël is de meest concrete en meest robuuste manifestatie van levend jodendom. Nog blijkt PAX niet in staat om op een hygiënische wijze haar omgang te vinden met het jodendom. De keuze voor Hamouri is daar het sprekende bewijs voor.