Eloise van Oranje moet afstand nemen van haar steunbetuigingen aan de Palestijnse zaak

door | jan 5, 2024 | Nieuws

Het Centraal Joods Overleg (CJO) is verbijsterd over de steunbetuigingen van Gravin Eloise van Oranje aan de Palestijnse zaak. Op zowel TikTok als Instagram zamelt Eloise van Oranje geld in voor Palestijnen in Gaza door gebruik te maken van het zogenaamde ‘watermelon filter’.

Eloise van Oranje is weliswaar geen lid van het Koninklijk Huis, maar zij profileert zich onder meer door gebruik van de profielnaam ‘gravinfluencer’ nadrukkelijk als lid van de Koninklijke Familie. Velen zien haar dan ook als onderdeel van de monarchie. Dat betekent dat zij zich bij kwesties als oorlog tussen Israël en Hamas neutraal en genuanceerd zou moeten uitlaten, en zeker geen geld moet inzamelen voor een doel dat al dan niet bewust schimmig is over de wijze waarop het opgehaalde geld wordt besteed. Zo is het niet uitgesloten dat met het opgehaalde geld terreurorganisatie Hamas en de antisemitische anti-Israël organisatie BDS worden gesteund.

Hoewel Eloise van Oranje als dochter van broer prins Constantijn en nicht van koning Willem-Alexander formeel buiten de ministeriële verantwoordelijkheid valt, roept het CJO het demissionaire kabinet op zich uit te spreken over de handelwijze van Eloise van Oranje. De enige reden dat zij als ‘influencer’ bekendheid geniet is immers omdat zij lid is van de Koninklijke Familie en zich ook nadrukkelijk als zodanig profileert.

Haar zelfverkozen positie waarin ze haar lidmaatschap van de Koninklijke Familie en banden met het Koninklijk Huis verzilvert in volgers, ‘likes’ en de daaruit voortvloeiende inkomsten, geeft ook een verantwoordelijkheid. In die verantwoordelijkheid passen de steunbetuigingen aan Gaza en het inzamelen van geld voor mogelijk terroristische organisaties als Hamas niet. Daarom roept het CJO Eloise van Oranje op om afstand te nemen van haar eerdere uitingen, de betreffende posts offline te halen en het gedoneerde geld terug te storten.

Het CJO wil tot slot niet onbenoemd laten dat de Nederlandse Joodse gemeenschap teleurgesteld is over het feit dat Eloise van Oranje als vijfde in de lijn van troonopvolging in ons land, zich op een dergelijke onbezonnen en onverantwoordelijke wijze uitlaat. Uitingen als deze zorgen ervoor dat het conflict naar Nederland wordt gehaald en de tegenstellingen in ons land worden vergroot. De oorlog in Israël heeft bovendien een enorme impact op de Nederlandse Joodse gemeenschap, zowel door haar banden met Israël als indirect door het enorm toegenomen antisemitisme in ons land. Dat juist een prominent lid van onze Koninklijke familie zich op deze wijze uit is teleurstellend en pijnlijk voor veel Nederlandse Joden. Mede daarom nodigt het CJO Eloise van Oranje graag uit voor een nadere kennismaking en een gesprek over de huidige situatie in het Midden-Oosten en de oorlog tussen Israël en Hamas.