Gezamenlijk project CJO, Kerk & Israël en Kerk in Actie: Nes Ammim

door | mei 16, 2018 | Nieuws

Het Centraal Joods Overleg steunt samen met Kerk in Israël en Kerk in Actie een project in Israel. Nes Ammim is een dorp in het noorden van Israël waar Joden en Palestijnen (moslims, druzen en christenen) samenleven. Hoewel ze in hetzelfde land wonen, leven joden en Palestijnen vaak in grote mate gescheiden van elkaar. Nes Ammim wil een plek bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen leven. Het project heeft dan ook als doel  de dialoog tussen Joden, christenen en moslims te versterken en verder te ontwikkelen.

In Israël zijn verscheidene organisaties die joden en Palestijnen met elkaar in contact willen brengen. Deze organisaties kunnen een beroep doen op het Nes Ammim Centre of Learning and Dialogue for Peace. Ook biedt Nes Ammim een eigen dialoogprogramma aan. Dialoog vindt hierbij plaats tussen de bewoners van het dorp, de internationale vrijwilligers (van verschillende kerkelijke achtergronden) en de gasten van het hotel van Nes Ammim, maar ook met de buren van omliggende dorpen in Galilea.

Binnen dit dialoogprogramma worden vele activiteiten aangeboden. Zo komen regelmatig groepen studenten en schoolkinderen langs. Joodse en Palestijnse kinderen en tieners leren in diverse programma’s over elkaars achtergronden en gebruiken. Andere programma’s onderwijzen over de multiculturele samenleving of trainen op het gebied van conflicthantering. Daarnaast is er een dialoogprogramma opgezet voor de eigen dorpsbewoners. Op deze manier hoop Nes Ammim de diepe scheiding en wederzijdse stigmatisering tussen beide groepen als gevolg van het Israëlisch-Palestijns conflict te verminderen en bestaande vooroordelen te doorbreken. In totaal worden jaarljks ongeveer achthonderd mensen bereikt met deze activiteiten.

Nes Ammim is voor de komende twee jaar het gezamenlijke project van Kerk in Actie, Kerk & Israël en het CJO. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wilma Wolswinkel van Kerk in Actie of kijk of de website: http://nesammim.org/