Politieke partijen Amsterdam hebben het Joods Akkoord – JA! Ondertekend

door | mrt 7, 2018 | Nieuws

Het CJO is verheugd dat dinsdagavond 6 maart een groot deel van de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam het Joods Akkoord ondertekend hebben. De ondertekenaars laten hiermee zien dat de Amsterdamse politiek strijdt tegen antisemitisme en zich hard maakt voor de joods gemeenschap in Amsterdam. Hiertoe hebben zij middels het akkoord concrete afspraken gemaakt. Zo is afgesproken dat het Amsterdamse stadsbestuur ondersteuning biedt aan scholen en docenten die belemmeringen ervaren bij het bespreken van de Shoah in de klas en haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om de veiligheid voor Joodse ondernemingen. Belangrijk om te noemen is ook het aannemen van de door de Europese Unie aangenomen definitie van antisemitisme als maatstaf.

Het is het aannemen van deze definitie die door Bij1 als onoverkomelijk wordt gezien bij de ondertekening van het akkoord. Helaas steunen daarmee niet alle partijen het akkoord. Naast Bij1 heeft ook DENK geen handtekening geplaatst onder het akkoord. De twaalf partijen die wel toegezegd hebben dat ze zich de komende vier jaar aan de afspraken zullen houden zijn: ChristenUnie, D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP, CDA, SGP, Forum voor Democratie, Ouderenpartij, 50Plus en de Partij voor de Dieren.

Lees hieronder verder voor de volledige tekst van het akkoord:

Amsterdam Joods Akkoord (Amsterdam JA!)

Sinds vierhonderd jaar maken joden deel uit van onze stad. Dat dit niet steeds een vanzelfsprekendheid is geweest, leert de geschiedenis. Amsterdam heeft een meer dan morele verantwoordelijkheid voor de Joodse bevolkingsgroep. Aan die verantwoordelijkheid committeren wij ons door middel van het Joods Akkoord. Met dit akkoord zeggen we toe dat wij de maatregelen in dit akkoord in de gemeenteraad zullen steunen en prioriteit zullen geven. Deze maatregelen overstijgen politiek-ideologische tegenstellingen en zijn van belang om Amsterdam, Mokum te laten blijven zijn als verdraagzame stad, waar wij als partijen allemaal voor staan in woord en daad.
Daarom zullen wij:

A. Laten zien dat wij als toekomstige politieke fracties staan voor Amsterdam als stad die haar joodse geschiedenis koestert en zich om haar joodse inwoners bekommert. Zodat joden zich, net als alle andere bevolkingsgroepen, veilig en thuis voelen in Amsterdam en zien dat wij strijden tegen intolerantie, discriminatie en antisemitisme. Vrijheid om jezelf te zijn in Amsterdam geldt ook voor de joodse bevolkingsgroep. Want, Amsterdam is van ons allemaal. Dit betekent ook dat Amsterdam er werk van maakt als de Shoah niet in de klas behandeld wordt of kan worden.

 

Daarom!

 1. Biedt Amsterdam ondersteuning aan scholen en docenten die belemmeringen ervaren bij het bespreken van de Shoah in de klas.
 2. Biedt Amsterdam begeleiding aan docenten die met bespreking van dit onderwerp worstelen.

  B.
  Amsterdam staat op tegen antisemitisme. Als er zich een incident of uiting voordoet gericht tegen joodse inwoners of joodse objecten dan:
  1. Neemt het Amsterdamse stadsbestuur concrete en zichtbare actie en
  2. Geeft Amsterdam een luid en duidelijk en voor iedereen zichtbaar weerwoord. Zodat duidelijk is dat wij als bestuur van de hoofdstad dergelijke daden niet tolereren en zodat voor Joodse Amsterdammers duidelijk is: dit is ook jouw, ook jullie Amsterdam. Dat is het en dat blijft het. Maatstaf hierbij is de door de Europese Unie aangenomen definitie van antisemitisme[1].

  C.
  Amsterdam neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid voor de Joodse bevolkingsgroep. Amsterdam pakt door bij de helaas noodzakelijke beveiliging van haar Joodse inwoners, instellingen en ondernemingen.

D.
Amsterdam stimuleert dat er in het Amsterdamse onderwijs passende programma’s worden gemaakt en gebruikt om antisemitisme te bestrijden. Wij zetten ons er voor in dat iedere Amsterdamse schoolverlater een bezoek heeft gebracht aan een van de musea of plekken die het verhaal vertellen hoe bijna tien procent van de Amsterdammers in minder dan drie jaar tijd uit het hart van Amsterdam is weggerukt.

Wie zich in Amsterdam vestigt krijgt het verhaal van Amsterdam te horen; de geschiedenis van joods Amsterdam komt daarin nadrukkelijk aan de orde.

Afsluitend:
Met dit Joods Akkoord verklaren de ondertekenende partijen dat zij zich in de bestuursperiode 2018-2022 concreet en zichtbaar inzetten voor de veiligheid en ontplooiingsmogelijkheden van de joodse gemeenschap in Amsterdam. Joden in Amsterdam mogen er van uit kunnen gaan dat zij als gemeenschap op dit gemeentebestuur kunnen rekenen. Dit Joods Akkoord is daarvoor de bevestiging.

[1] The detailed working definition, in 2005 developed by Europ. Monitoring Center on Racism and Xenophobia (now Fundamental Rights Agency ), then an agency of the European Union