Reactie Centraal Joods Overleg op aantijgingen van The Rights Forum  

door | nov 29, 2017 | Nieuws

 

Het moge duidelijk zijn dat de mening van The Rights Forum en die van het Centraal Joods Overleg inzake (onder andere) Israël en antisemitisme nogal uiteen lopen. Zo reageerde het forum erg fel op de oproep vanuit het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom om daadkrachtig op te treden tegen antisemitische tendensen binnen de BDS-beweging. Volgens het forum zijn dergelijke aantijgingen niet alleen ongegrond maar komen organisaties zoals het Centraal Joods Overleg te pas en te onpas met ongegronde antisemitische verwijten om tegenstanders de mond te snoeren.

Zo een onderbouwing is echter niet moeilijk te geven. Tijdens een demonstratie van BDS-Rotterdam werd de leus Khaybar, Khaybar, ya yahud, Jais Muhammad, sa ya’ud gescandeerd. (Deze leus wordt vandaag de dag gezien  als dreigement tegen Joden, aansporing tot ontvreemding van Joods bezit en een oproep tot geweld tegen Israël en vernietiging van het Jodendom). Rapper Appa roept op de Dam ‘Fuck de talmoed’  en Abu Jahjah zei onlangs nog dat ‘Alle Joden in de zee gooien zoals we dat in de Arabische wereld wilden doen’ nu niet haalbaar is.  Ook is het lastig om geen antisemitisme te zien in de stelling van oprichter en erevoorzitter van het forum van Agt dat ‘de  PVDA goed is voor de Palestijnen ondanks de sterke Joodse lobby’.

Het is dan ook bijna lachwekkend dat The Rights Forum van mening is dat er geen sprake is van antisemitisme binnen de BDS-beweging. Des te meer omdat ze dit ‘onderbouwen’ met de drogredeneringen dat men antisemitisme officieel verwerpt en er bovendien ook Joden bij BDS betrokken zijn.

Ook binnen het forum zelf blijkt er een scala van uitingen te zijn die kwetsend, hinderlijk en/of ronduit antisemitisch zijn.  Helaas zijn ook deze niet lastig te vinden. Als we alleen maar kijken naar de uitingen op de Facebookpagina dan levert een vluchtig onderzoek naar de laatste twee weken (12 tot 26 november 2017) de volgende lijst van klassiek antisemitisme, oproepen tot geweld en vergelijkingen tussen het beleid van Israël en het naziregime op:

Karel de Lange Antisemitisme bestaat hier niet aangezien de zogenaamde Europese Joden helemaal geen etnische Joden zijn maar veelal Khazariaanse criminelen die het nu ook in Israel voor het zeggen hebben en doe op grove schaal niet alleen de Palestijnen onderdrukken, vermoorden, hun land stelen en hun huizen vernietigen.  (26 november)


Ad Akkermans
 De zionistische invloed in Nederland word steeds duidelijker. (25 november)

Jan Bakker Nou het gaat niet om ondergang,dat is nepnieuws,het gaat er om dat jullie je medemens respecteren…..israël is momenteel net zo slecht bezig zoals de nazi’s tegen joodse burgers waren  (22 november)

Sakir Yener Eu is schoot hondje van de zions en de ulliminatie bastaards (21 november)

Karel de Lange Nazistate Israel is day in day out terror against the Palestinians (16 november)

Karel de Lange De Khazarian criminelen zullen er alles aan doen om hun nazimisdaden in Palestina en tegen het Palestijnse volk onder de valse semitische aantijgingen te kunnen voortzetten. (15 november)

Bass Ruigrok Als je de joodse on menselijkheid beschrijft als het werkelijk is, ben je een slecht mens.
Ik weet intussen wel wie de nazi’s zijn en dat zijn niet de Duitsers! (15 november)

Gert Van Der Straaten Ik ben zo langzamerhand dat hele ‘joodse volk’ ook spuugzat. (14 november)


Karel de Lange
 Waar blijft de wereld met hun zogenaamde recht op vrijheid en democratie. Wanneer bombardeert de USA de zionistische nazi’s terug naar hun eigen grenzen? 14 november

Bass Ruigrok Israhell bestuurd nagenoeg de hele wereld, het Amerikaanse leger en nato(nazi’s) doen al het vuile werk.
Indoctrinatie op school is het begin, de  de werkelijkheid is verhuld in leugens en schuldgevoel. (15 november)

Sytze Burgsma Omdat ze uitverkoren zijn betekent bindend voor hun iets anders? Daarom geen bommetjes? (13 november)

Midas Dewolff Zionistische stepping stone. Gehele westerse wereld in handen van pro-zionistische leiders van US en EU ofwel de NATO landen. Israël kan dus doen wat het wil. Wie weet het te stoppen ..? (13 november)

Sytze Burgsma Wordt het tijd dat we hier het geweld van die nazi’s met geweld beantwoorden? (12 november)

Bass Ruigrok Niet via de politieke weg, die hebben zij zich toegeëigend.
Wereldwijd komt de informatie over de joodse geschiedenis naar buiten…
De haat groeit, nu is het een kwestie van de bevolking de juiste kant op te sturen.
De arrogantie van de joden wordt hun ondergang, edoch is het wel belangrijk te beseffen dat zij schuld gaan gebruiken tegen de mensen (omdat empathie daar wel bestaat).
Zodoende zijn ze ook zover gekomen. (12 november)

Uit bovenstaande blijkt dat er zowel binnen de BDS-bewegingen in het algemeen als specifiek bij het Rights Forum duidelijk sprake is van een scala van antisemitische uitingen.

De (drog)redeneringen dat er binnen de BDS-beweging geen  antisemitisme voorkomt omdat men dit officieel verwerpt en er bovendien ook Joden bij BDS betrokken zijn, kan dan ook naar het land der fabelen verwezen worden.  Tevens lijkt me dat er hiermee ruimschoots aan het verzoek om met voorbeelden te komen voldaan is.

Niettemin is het goed mogelijk dat deze lijst voorbeelden bevat die door het forum niet als antisemitisch bestempeld worden. Laat dat nou precies de reden zijn dat het CJO sterk pleit voor een heldere definitie waarin (ook) het grijze gebied tussen enerzijds weliswaar felle maar volstrekt legitieme kritiek op Israël en anderzijds antisemitisme aan de orde komt.  Waar die grenzen uiteindelijk precies komen te liggen staat open voor debat maar het lijkt ons meer dan logisch dat de basis hiervoor de door het Europees Parlement aangenomen werkdefinitie vormt. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een heldere afbakening van de grenzen van een fatsoenlijk debat zonder verwijten over en weer. Het is daarom des te jammer dat onze aanzet hiertoe in een opiniestuk in de Volkskrant door het forum zo stellig verworpen werd.

Al met al hopen wij met bovenstaande allereerst aan te tonen dat er weldegelijk sprake is van antisemitisme binnen de BDS-beweging. Niet alleen is hiermee voldaan aan de oproep om met voorbeelden te komen maar ook is uitgelegd waarom de zorgen van bijvoorbeeld het NVPJ wel degelijk gerechtvaardigd zijn.

Wat rest is een oproep aan het forum om ervoor te zorgen dat antisemitische uitingen in de toekomst aangepakt zullen worden. Uiteindelijk zijn alle partijen gebaat bij een  duurzame vredesregeling. Dit kan alleen bereikt worden als de betrokken partijen, ondanks hun meningsverschillen,  op een fatsoenlijke manier met elkaar in gesprek gaan. Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande voorbeelden niet alleen kwetsend en verwerpelijk zijn maar bovendien contraproductief werken in de zoektocht naar een vreedzame oplossing voor een conflict dat al veel te veel slachtoffers aan beide kanten heeft gemaakt.