Reactie Centraal Joods Overleg op ‘De zitting: de nazi-bunker mag best monument zijn’

door | nov 21, 2017 | Nieuws

Onderstaand artikel is een reactie op het artikel ‘De Zitting: de nazibunker mag best monument zijn‘ in het NRC van 20 november en is op 21 november als ingezonden brief aan het NRC aangeboden.  

 

In het artikel ‘De zitting: de nazi-bunker mag best monument zijn’ wordt ingegaan op de bezwaren van de heer Loonstein en zijn Federatief Joods Nederland tegen het besluit om de nazi-bunker in Amstelveen als gemeentelijk monument aan te wijzen.

Waar het Loonstein uiteraard vrij staat zich hiertegen te verzetten, is het vervelend dat hij (wederom) de indruk wekt de spreekbuis van Joods Nederland te zijn. Dit is namelijk het Centraal Joods Overleg.

Waar bij het CJO de voornaamste Joodse kerkgenootschappen en organisaties  aangesloten zijn, en het daarmee als aanspreekpunt voor media en politiek geldt, is dit  voor FJN geenszins het geval. Voor zover ons bekend is FJN vooral een eenmanszaak en daarmee absoluut geen afspiegeling van de mening van Joods Nederland, laat staan de spreekbuis hiervan.

Dat een federatie met minder leden dan nodig zijn om gebruik te mogen maken van een carpoolstrook zich toch zo profileert, is hinderlijk en doet de Joodse zaak geen goed.  Wij zijn het dan ook volledig eens met het gerechtelijke besluit dat FJN hier geen belanghebbende is. Tevens hopen we dat de media en andere actoren in de toekomst zeer terughoudend zullen zijn als Loonstein weer meent namens Joods Nederland te kunnen spreken.