Reactie Centraal Joods Overleg op open brief Nederlandse filmmakers

door | okt 26, 2023 | Nieuws

Op 23 oktober heeft een groep Nederlandse filmmakers en acteurs de Nederlandse regering in een open brief opgeroepen om in Europees verband economische en politieke sancties op te leggen aan Israël. Doel is om Israël te bewegen het militaire offensief tegen terreurorganisatie Hamas in Gaza te staken omdat Israël zich in de optiek van de briefschrijvers en 900 ondertekenaars schuldig aan zou maken aan genocide. Het Centraal Joods Overleg (CJO) verwerpt de demagogische toon, de verwerpelijke woordkeuze en het eenzijdige beeld dat in deze brief wordt geschetst, en is verbijsterd dat de briefschrijvers Israël haar recht op zelfverdediging tegen de terreur van Hamas op deze wijze tracht te ontnemen.

Slechts achttien woorden

Van de ruim 400 woorden wijden de briefschrijvers er slechts 18 aan de terreuraanslag van 7 oktober jl. Deze grootste slachting van onschuldige joodse burgers sinds de Tweede Wereldoorlog wordt pijnlijk eufemistische omschreven als ‘aanval’ en gaat voorbij aan wat er op die dag heeft plaatsgevonden. Geen woord over de misdadige, massale, nietsontziende slachtpartij door de terroristen van Hamas waarbij meer dan 1.400 onschuldige Israëlische burgers waaronder baby’s, bejaarden, vrouwen, kinderen en jongeren zijn verkracht, verminkt, verbrand, onthoofd en op de meest sadistische wijze zijn opgejaagd en vermoord. Slachtoffers uit vele landen, die maar een ding gemeen hebben, en dat is dat ze Joods zijn.

Wat de briefschrijvers omschrijven als ‘aanval’ wordt door Graeme Wood, een journalist van het gezaghebbende tijdschrift The Atlantic die video’s heeft gezien van de wijze waarop de Hamasterroristen Israëlische burgers hebben afgeslacht, als volgt omschreven “The videos show pure, predatory sadism; no effort to spare those who pose no threat; and an eagerness to kill nearly matched by eagerness to disfigure the bodies of the victims.”

Vernietigen Israel en haar Joodse inwoners

Wat eveneens onbenoemd blijft is dat deze massaslachting, deze pogrom, de aanleiding was voor Israël om de oorlog te verklaren aan terreurorganisatie Hamas, een organisatie die haar bestaansrecht haalt uit de ambitie om Israël te vernietigen en Joden over de hele wereld te vermoorden. Wellicht goed om in herinnering te brengen dat Israël zich in 2005 heeft teruggetrokken uit Gaza en Hamas het er na het winnen van de verkiezingen in 2006 en het afschaffen van de democratie voor het zeggen heeft. Hamas heeft er nooit een geheim van gemaakt dat haar doel is Israël en haar Joodse inwoners te vernietigen. Deze terreurorganisatie heeft de afgelopen jaren tienduizenden raketten op Israël afgevuurd en de vele aanslagen gepleegd op Israëlische burgers.

Goed functionerende parlementaire democratie

Geen woord hierover van de briefschrijvers. Zij spreken liever over een ‘voorgeschiedenis van 75 jaar aan onderdrukking en alsmaar toenemende vrijheidsbeperking van de Palestijnen’, waarbij ze het feit dat Israël een goed functionerende parlementaire democratie is waarbij de ruim 1,6 miljoen Arabieren (21% van de bevolking) precies dezelfde rechten hebben als de rest van Israël onbenoemd laten. Al deze context leidt voor de briefschrijvers af van waar het ze om gaat: Israël de schuld geven van het uitbreken van de oorlog met Hamas, Israël beschuldigen van genocide en ervoor pleiten dat Israël zich niet mag verdedigen tegen terreurgroepen die het land en haar inwoners willen vernietigen. Doen ze dat wel, dan plegen ze in de optiek van deze ‘makers’ genocide.

Simpelweg vals

Het gebruik van deze term is onsmakelijk, ongepast, en onwaar. De definitie van genocide is het stelselmatig uitroeien van een ras of volk; dat verhoudt zich moeilijk met het feit dat de Palestijnse gebieden met een bevolkingsgroei van 30% in tien jaar tot de snelst in inwoneraantal groeiende gebieden in de wereld behoren. De stelling dat de militaire acties van Israël een ‘collectieve bestraffing van burgers’ zou zijn is simpelweg vals; net als de suggestie dat Israël willens en wetens hulpverleners, journalisten en medici zou doden. Voor de helderheid: het CJO deelt de zorg van de briefschrijvers voor het menselijk leed dat dit conflict met zich meebrengt. Het is evenwel onbegrijpelijk en onacceptabel dat de briefschrijvers niet alleen het leed onder de Israëlische burgers verzwijgen, maar ook zwijgen over de door Hamas gecreëerde omstandigheden waarin de terroristen van Hamas zich verschuilen in drukbevolkte stedelijke gebieden, bij voorkeur in, onder en op ziekenhuizen, scholen en andere gebouwen met veel burgers. De filmmakers zullen vanuit hun professie begrijpen wat hier de reden van is.

Verbijsterd

Het CJO is verbijsterd dat de briefschrijvers en ondertekenaars Israël eenzijdig verantwoordelijke houden voor de ontstane situatie, Israël valselijk beschuldigen van genocide en de facto stellen dat Israël geen recht heeft om haar burgers te verdedigen tegen fundamentalistische terreur. Zowel de opstellers als de ondertekenaars van deze brief moeten zich diep schamen voor deze oproep.